FPR

Przeczytaj główne fakty dotyczące nowego rozporządzenia o produktach nawozowych

Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie nasze produkty pozostają takie same pod względem składników i składu, nie ma „prawdziwej” zmiany jako takiej. Niektóre zawartości składników odżywczych mogą jednak lub muszą być aktualizowane ponieważ nowe rozporządzenie przewiduje różne deklaracje, m.in. zawartość CaO, którą można podać dla CAN lub pełną deklarację rozpuszczalności w wodzie dotyczącą zawartości SO3 lub Mg.

Zmiany najlepiej wyjaśnić na jednym przykładzie, pokazującym różnice na dołączonym dokumencie naszego COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn.


Zmienił się tutaj opis produktu – zamiast Nawozu WE logo CE wskazuje na zgodność z FPR, a nakreślona jest kategoria funkcji produktu (PFC), czyli w tym przypadku PFC 1 (C) (I) (a) (II). Na nowo nakreślono skład, bardzo krótką instrukcję użytkowania oraz numer typu.


FPR related desktop image FPR related tablet image FPR related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
KIEDY ZMIANA WEJDZIE W ŻYCIE?

FPR obowiązuje od 16 lipca 2022 r., poprzednia WE 2003/2003 obowiązywała do 15 lipca, nie określono okresu przejściowego. Jednak wszystkie produkty wprowadzone na rynek przed 16 lipca mogą być bez ograniczeń czasowych wprowadzane do obrotu zgodnie z WE 2003/2003. Dotyczy to produktów, które możesz mieć w magazynie ze „starym” oznakowaniem, ale również producenci mogą nadal wprowadzać na rynek nawozy WE w ramach WE 2003/2003, wyprodukowane przed 16 lipca. Borealis L.A.T będzie sprzedawać nawozy tak szybko, jak to możliwe w ramach FPR, ale część magazynowanego materiału zostanie skomercjalizowana zgodnie z WE 2003/2003 przez kilka tygodni lub miesięcy, aby uniknąć marnowania istniejącego materiału opakowaniowego. Bądź na bieżąco dzięki regularnemu sprawdzaniu naszych stron produktów na https://www.borealis-lat.com/pl/pl/product-category/nawozy-doglebowe-1