Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE) 2019/1148

1 lutego 2021 r. weszła w życie dostosowana wersja europejskiego rozporządzenia w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie EPR (UE) 2019/1148). Aby zachować zgodność z tymi przepisami, Borealis pragnie podzielić się z Państwem czynnościami, które należy wykonać w celu zagwarantowania płynnej realizacji Państwa zamówień.

Rozporządzenie EPR określa różne sposoby pracy z materiałami wymienionymi w załączniku I lub załączniku II. Lista odpowiednich materiałów Borealis EPR związanych z załącznikiem I według krajów: 


Weryfikacja przy sprzedaży

Wymogiem rozporządzenia EPR jest to, że wszyscy klienci kupujący materiały EPR z załącznika I muszą wypełnić pytanie weryfikacyjne. W związku z tym Borealis prosi wszystkich swoich klientów o wypełnienie 

  • i odesłanie kwestionariusza znajdującego się w załączniku IV. Obejmuje to następujące informacje:
  • status użytkownika profesjonalnego lub podmiotu gospodarczego
  • przeznaczenie naszych materiałów EPR
  • upoważnieni nabywcy oraz dowód tożsamości osoby fizycznej
  • podpis

Wypełniony kwestionariusz należy odesłać w celu realizacji do implementation.EPlegislation@borealisgroup.com wraz z:

  • zeskanowaną kopią dokumentów tożsamości (obie strony) dla wszystkich wymienionych i zarejestrowanych kupujących. (Akceptowane dokumenty tożsamości to dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.)

Rozporządzenie EPR wymaga, aby proces ten był powtarzany co 12 miesięcy. Coroczna aktualizacja będzie zależeć od daty podpisania podanej w aktualnym kwestionariuszu. Wstępnie wypełniony kwestionariusz zawierający portfolio produktów Borealis dla Twojego kraju jest dostępny pod tym:


Annex IV PL Fertilizers.pdf


Cała dostarczona dokumentacja będzie bezpiecznie przechowywana zgodnie z wymogami 

i zobowiązaniami RODO. Dokumenty tożsamości będą bezpiecznie przechowywane przez 18 miesięcy.

Wszelkie wydane licencje na określone materiały (np. kwas azotowy) są również gromadzone i odpowiednio przechowywane.


Weryfikacja przy dostawie

W celu zapewnienia, że nasze materiały EPR zostaną dostarczone pod wskazany adres podany na dokumencie dostawy, Borealis wymaga na dokumencie dostawy pełnego imienia i nazwiska oraz podpisu osoby odbierającej materiały EPR.

Nie jesteśmy w stanie przetworzyć żadnych zmian adresu dostawy po załadowaniu materiału EPR 

w naszych zakładach lub magazynach.

Podejrzane transakcje, kradzież lub zaginięcie

W Borealis wszyscy nasi pracownicy uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach dotyczących podejrzanych transakcji, kradzieży lub zaginięcia materiałów EPR, a także w procesie kontaktowania się z odpowiednimi władzami krajowymi w ciągu 24 godzin od wykrycia.

W przypadku, gdy będziecie musieli Państwo złożyć deklarację władzom krajowym w sprawie rozpoczętego dochodzenia dotyczącego podejrzanych transakcji, kradzieży lub zaginięcia materiałów EPR firmy Borealis, firma Borealis uprzejmie prosi o natychmiastowe poinformowanie ich o tym.

Lista organów jest dostępna w Krajowych punktach kontaktowych.