PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

Globalny wzrost populacji i rosnące obawy o środowisko stawiają szczególne wyzwania przed rolnictwem. Oczekuje się, że populacja świata do 2050 roku osiągnie 9 miliardów ludzi. Zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 60% w porównaniu do roku 2005, a każdy hektar ziemi będzie musiał wyżywić pięć osób. W tym kontekście, naszym celem musi być pomoc w zapewnieniu większej ilości żywności na całym świecie w sposób zrównoważony. Nasz wkład polega na promowaniu inteligentnego nawożenia przy użyciu wysokiej jakości nawozów w celu zwiększenia wydajności żywienia roślin i minimalizacji strat w środowisku.

PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related desktop image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related tablet image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. OGRANICZENIE EMISJI Z TRANSPORTU DROGOWEGO

W obszarze rozwiązań przemysłowych oferujemy AdBlue®, wodny roztwór mocznika o wysokiej czystości, który pomaga pojazdom z silnikami wysokoprężnymi, takim jak samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki, kombajny, pojazdy gąsienicowe, lokomotywy itp. spełniać europejskie normy emisji. AdBlue® działa w pojazdach wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), który przekształca NOx w nieszkodliwy azot i parę wodną. Technologia ta jest stosowana również w samochodach osobowych od 2009 roku.

PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related desktop image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related tablet image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM

Skutki globalnego ocieplenia i zmiany klimatu stają się widoczne w wielu regionach świata. Nawozy jako takie stymulują wykorzystanie CO2 przez uprawy. Zwiększając plony, zmniejszają potrzebę przekształcania nowych dziewiczych terenów w pola uprawne, co pozwala uniknąć potencjalnego wzrostu rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych o około 12%. W naszych zakładach zajmujemy się problemem zmiany klimatu, wdrażając katalizatory i technologię redukcji emisji w celu zmniejszenia emisji N2O w naszych procesach produkcyjnych. Niskoemisyjna produkcja nawozów azotowych w Linz zyskała uznanie w 2009 r. w formie nagrody środowiskowej IRIS przyznawanej przez rząd Austrii Górnej.

PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related desktop image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related tablet image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. BUDOWANIE I DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ 360°

Budowanie i dzielenie się wiedzą z wieloma zainteresowanymi stronami pomaga w tworzeniu nowych pomysłów, które przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu, lepszego portfolio produktów i usług oraz ogólnie rzecz biorąc, ustanowienia solidnych sojuszy dla przyszłego rozwoju. Ściśle współpracujemy z Francisco Josephinum, szkołą rolniczą i instytucją badawczą w Wieselburgu w Austrii. Oprócz naszych wspólnych wysiłków badawczych w dziedzinie precyzyjnego rolnictwa i rozwoju technologii, przeprowadzamy próby terenowe dla granulowanych i specjalistycznych nawozów oraz wspieramy inicjatywy różnych organizacji zewnętrznych, takich jak Fertilizer Europe. Jesteśmy również członkiem-założycielem Cool Farm Tool Alliance, które rozwinęło się dzięki Cool Farm Tool, internetowemu kalkulatorowi gazów cieplarnianych, wody i bioróżnorodności w rolnictwie. Ten darmowy i przyjazny dla użytkownika kalkulator pomaga rolnikom zmierzyć ślad węglowy ich upraw i produktów zwierzęcych oraz ocenić wpływ na środowisko względem środowiska wodnego i różnorodności biologicznej.

PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related desktop image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related tablet image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRODUKCJI

Firma Borealis podjęła znaczące kroki na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej swoich zakładów produkujących nawozy, dzięki uzyskaniu certyfikatów ISO 50 0001 (w grudniu 2016 r. w Grand-Quevilly we Francji i w maju 2017 r. w Grandpuits we Francji). Posiadanie certyfikatu zarządzania energią jest dowodem zaangażowania firmy Borealis w poprawę jej wpływu na środowisko oraz ciągłą optymalizację procesów produkcyjnych.

PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related desktop image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related tablet image PIĘĆ OBSZARÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow