SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj

ETYKA

Nasze zaangażowanie w prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z wysokimi standardami etycznymi jest mocno zakorzenione w podstawowych wartościach firmy: Odpowiedzialność, szacunek, przekraczanie granic i zwinność – to cechy, które napędzają nasze działania

Wszyscy pracownicy powinni:


  • Być odpowiedzialni za swoje działania i utrzymanie najwyższych standardów etycznego postępowania w każdym momencie.
  • Szanować znaczenie przestrzegania zasad etycznych, praw człowieka i różnorodności w firmie, wśród naszych partnerów biznesowych, jak również we wszystkich społecznościach, w których działamy.
  • Przekraczać to, co określa prawo i przepisy, w celu osiągnięcia jeszcze wyższych standardów w naszych działaniach biznesowych.
  • Poczuć ducha zwinności, aby wykorzystać możliwości do osiągnięcia doskonałości w biznesie.


Nasze zaangażowanie w etykę biznesową nie kończy się na naszych pracownikach. Agenci, dostawcy, kontrahenci i dystrybutorzy są zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych, które są opisane w polityce etyki zawodowej Borealis i stanowią integralny element naszych umów z osobami trzecimi. Polityka etyki zawodowej Borealis obejmuje szeroki zakres tematów, w tym kwestie praw człowieka, sposoby radzenia sobie z konfliktami interesów, sposoby unikania przekupstwa, a także ogólne zasady konkurencji między firmami. Zalecenia są dostępne w różnych językach do pobrania. Więcej informacji na temat etyki zawodowej można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej.