ETYKA

Nasze zaangażowanie w prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z wysokimi standardami etycznymi jest mocno zakorzenione w podstawowych wartościach firmy: Odpowiedzialność, szacunek, przekraczanie granic i zwinność – to cechy, które napędzają nasze działania

Wszyscy pracownicy powinni:


  • Być odpowiedzialni za swoje działania i utrzymanie najwyższych standardów etycznego postępowania w każdym momencie.
  • Szanować znaczenie przestrzegania zasad etycznych, praw człowieka i różnorodności w firmie, wśród naszych partnerów biznesowych, jak również we wszystkich społecznościach, w których działamy.
  • Przekraczać to, co określa prawo i przepisy, w celu osiągnięcia jeszcze wyższych standardów w naszych działaniach biznesowych.
  • Poczuć ducha zwinności, aby wykorzystać możliwości do osiągnięcia doskonałości w biznesie.


Nasze zaangażowanie w etykę biznesową nie kończy się na naszych pracownikach. Agenci, dostawcy, kontrahenci i dystrybutorzy są zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych, które są opisane w polityce etyki zawodowej Borealis i stanowią integralny element naszych umów z osobami trzecimi. Polityka etyki zawodowej Borealis obejmuje szeroki zakres tematów, w tym kwestie praw człowieka, sposoby radzenia sobie z konfliktami interesów, sposoby unikania przekupstwa, a także ogólne zasady konkurencji między firmami. Zalecenia są dostępne w różnych językach do pobrania. Więcej informacji na temat etyki zawodowej można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej.

ETYKA related desktop image ETYKA related tablet image ETYKA related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow