Technische stikstof

Milieuvriendelijke industriële oplossingen

Salpeterzuur

TECHNISCH PURE VLOEISTOF
Nitric acid is a raw material, which covers versatile industrial uses: Salpeterzuur is een grondstof die wordt gebruikt voor diverse industriële toepassingen: Cleaning agent in dairies, distilleries - Reinigingsmiddel in zuivelfabrieken, distilleerderijen Fertilizer production - Meststofproductie High purity mineral salts - Minerale zouten met een hoge zuiverheid Electronic chemicals - Elektronische chemicaliën Laboratory reagent - Reageermiddel voor laboratoria Textures agent… - Textureermiddel ... The product is available in many concentrations from 53% up to 69%. Het product is verkrijgbaar in verschillende concentraties van 53% tot 69%. Salpeterzuur wordt geleverd in tankwagens en op aanvraag in RTC's (Rail Tank Cars). Gelieve contact met ons op te nemen voor vragen over verkoop en technische aspecten. (link naar contactpagina)