Technische stikstof

Milieuvriendelijke industriële oplossingen

Ammoniakoplossing

TECHNISCH PURE WATERIGE OPLOSSING
Ammoniakoplossing wordt verkregen door ammoniak op te lossen in gedemineraliseerd water. Dit product is verkrijgbaar in verschillende concentraties in Linz, Grandpuits, Mazingarbe en Ottmarsheim. Het wordt vooral gebruikt voor NOx-behandeling, maar kan ook worden gebruikt voor pH-controle in verschillende industriële processen en de productie van ammoniumzouten. Het is verkrijgbaar in een heldere vloeibare vorm en wordt geleverd in tankwagens. Gelieve contact met ons op te nemen voor vragen over verkoop en technische aspecten. (link naar contactpagina)