Technische stikstof

Milieuvriendelijke industriële oplossingen

DeNox

Net als zware voertuigen zijn dieselmotoren van land- en bosbouwmachines onderworpen aan antivervuilingsnormen en Europese verordeningen die erop zijn gericht om de uitstoot van zwevende deeltjes en stikstofoxiden (NOx) te beperken.
SCR-technologie met AdBlue®-injectie "is de oplossing waarvoor de belangrijkste fabrikanten van landbouwmachines hebben gekozen.

Selectieve katalytische reductie is een systeem voor de behandeling van rookgassen bij de uitlaat aan de hand van een niet-toxische oplossing van water en ureum, die AdBlue® wordt genoemd. 85% van de NOx worden vervolgens omgezet in waterdamp en stikstof, die onschadelijk zijn voor het milieu.

DeNox related desktop image DeNox related tablet image DeNox related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow