Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

… op een rendabele wijze

Meststoffen zijn essentieel voor de productie, aangezien ze zowel de hoeveelheid als de kwaliteit bevorderen, waardoor ze een belangrijke bijdrage leveren aan het inkomen van landbouwers.
ZUINIG IN KLEINIGHEDEN, KWISTIG IN HET GROOT
Door herhaaldelijk geen PK-meststoffen te gebruiken en te kiezen voor stikstofmeststoffen die vatbaar zijn voor verliezen door ammoniakvervluchtiging worden op lange termijn geen kosten bespaard. Rendement en kwaliteit worden negatief beïnvloed, en dus ook het inkomen van de landbouwer. Regelmatige, beperkte bemesting met fosfor en kalium is veel kostenefficiënter dan het compenseren van niet-uitgevoerde bemestingen: er zijn kleinere hoeveelheden nodig, de respons van gewassen is beter en het bodemkapitaal blijft behouden.
… op een rendabele wijze related desktop image … op een rendabele wijze related tablet image … op een rendabele wijze related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

En P1K1-bemesting op een historische P0K0 toont een gemiddelde winst van € 29/hectare per jaar ten opzichte van het niet-gebruik van P&K - P0K0.

De winst is dus positief en houdt geen rekening met het waardevolle voordeel van het behoud van de bodemvruchtbaarheid, dat hier niet in aanmerking wordt genomen. Opmerking: het jaar 2014, toen lijnzaad werd gezaaid, is niet in de cijfers opgenomen. Met een opbrengst voor P1K1 van € 734/hectare voor lijnzaad bedraagt het gemiddelde € 170/hectare

… op een rendabele wijze related desktop image … op een rendabele wijze related tablet image … op een rendabele wijze related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

.• Verliezen door vervluchtiging worden vaak gecompenseerd door met 10 tot 15% te overdoseren, wat economisch schadelijk en milieuonvriendelijk is.

• Een slechte fysische kwaliteit of een onjuiste instelling van de strooier leiden tot een ongelijkmatige verdeling van korrels, wat resulteert in een gebrekkige voeding en waardoor het rendement vermindert.

• Ten slotte biedt het gebruik van samengestelde meststoffen in plaats van geïsoleerde voedingsstoffen een werkelijke meerwaarde voor plantenvoeding, door gebruik te maken van de synergie tussen voedingsstoffen. Bemesting op het einde van de winter met NPK+S-meststof optimaliseert de strooikost, terwijl de hoge kwaliteit van de producten de spreiding zelf optimaliseert.

Onze meststoffen garanderen de hoogste rendabiliteit van de aangebrachte eenheden, dankzij hun agronomische prestaties, superieur strooibeeld en beperkte milieu-impact.

EEN DUURZAME OPLOSSING KIEZEN
Onze bijzonder doeltreffende oplossingen voor bemesting bieden landbouwers een nauwkeurig en betrouwbaar middel om de landbouwproductie te vergroten op een vanuit milieutechnisch oogpunt aanvaardbare manier. We leggen ons erop toe om de milieu-impact van onze activiteiten te verminderen en ons te richten op de veiligheid en hoge normen van onze producten. Onze meststoffen bieden het beste milieu-evenwicht: lage ammoniakvervluchtiging en een beperkte koolstofvoetafdruk in vergelijking met meststoffen van het ureumtype. Bovendien worden ze geproduceerd in Europese fabrieken die voldoen aan de strengste technologische normen, in het bijzonder op het vlak van energieverbruik. Over hun volledige levenscyclus (van concept tot eindproduct) leveren onze meststoffen betere milieuprestaties. Tegen de achtergrond van geglobaliseerde markten biedt het aankopen van producten bij een Europese producent een grotere veiligheid; een lokale leverancier is een garantie op betrouwbaarheid en een superieure kwaliteit van service.
… op een rendabele wijze related desktop image … op een rendabele wijze related tablet image … op een rendabele wijze related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow