Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

… op het juiste moment

Voor een doeltreffende plantenvoeding moeten voedingsstoffen beschikbaar zijn op het juiste moment. Dat betekent dat er een behoefte is aan voedingsstoffen in oplosbare vorm, om op het juiste moment aan de vraag te voldoen. Dit betekent dat voedingsstoffen moeten worden aangeboden wanneer er behoefte is. Het toedienen van meststoffen overeenstemmen met de behoeften van de plant is een cruciale succesfactor om de efficiëntie van meststoffen te verbeteren.
SPREIDING VAN STIKSTOFTOEPASSING
Het nauwkeurig afstemmen van de beschikbaarheid van stikstof op de huidige behoefte van planten en de actuele toevoer vanuit de bodem maximaliseert het rendement, beperkt de milieu-impact en verhoogt de winst. Gespreide toepassing is in de meeste gevallen een 'beste praktijk' in de landbouw. Meststoffen die een voorspelbare vrijgave van voor de plant beschikbare stikstof bieden, zoals wij in ons gamma hebben, zijn ook het best geschikt voor gespreide toepassing. Bovendien is Borealis L.A.T betrokken bij het verspreiden van de tool voor stikstofbeheer N-Pilot®, die de landbouwer de stikstofbehoeften van planten helpt berekenen om de toepassing van stikstofmeststoffen hierop af te stemmen en de meststof aan te brengen wanneer de gewassen er behoefte aan hebben. Meststoffen op basis van nitraat en de N-Pilot®-beheertool zijn onze oplossingen voor uw succes.
TOEPASSING OP HET EINDE VAN DE WINTER
Meststoftoepassing tijdens de opnameperiode is vereist voor een hoge opnamecoëfficiënt. Dat geldt in het bijzonder voor fosfaatmeststoffen. Om het risico op fosfaatretrogradatie (insolubilisatie) of uitspoelen (nitraten, sulfaten en kalium) uit te sluiten, is het cruciaal dat voedingsstoffen worden toegediend wanneer ze nodig zijn. In de groeiperiode op het einde van de winter, na een lange periode van koud en nat weer, is de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem het laagst, terwijl de behoeften het grootst zijn. De toevoeging van meststoffen is cruciaal, omdat de grond slechts een beperkte hoeveelheid kan leveren: organisch materiaal wordt niet gemineraliseerd voordat een bepaalde temperatuur wordt bereikt. Bovendien is de toevoer vanuit de bodem onvoldoende tijdens de groeiperiode. Tijdens het doorschieten neemt tarwe 1 kg P2O5 per hectare per dag op en meer dan 1,5 kg N/ha/dag! Bemesting op het einde van de winter met NPK+S-meststof optimaliseert de verspreidingskost, terwijl de hoge kwaliteit van de producten de spreiding zelf optimaliseert. De verspreiding van NPK-meststof bij het begin van de groeiperiode maakt een snelle vegetatieve ontwikkeling mogelijk, om het rendement en de kwaliteit op lange termijn te verzekeren. NPK-toepassing in de lente helpt eveneens de vruchtbaarheid van de bodem te beschermen.
HET EFFECT VAN DE LAATSTE STIKSTOFTOEPASSING MAXIMALISEREN

In mei en juni, bij de laatste stikstoftoepassing op het einde van het doorschieten, is het wegens landbouwkundige en klimatologische omstandigheden niet altijd mogelijk om het beste uit de meststoftoepassing te halen. Het risico op vervluchtiging wordt groter wanneer de regenval onvoldoende is, minder dan 10 mm, tijdens de eerste drie dagen na de verspreiding. De nitrische vorm is ongevoelig voor verliezen door ammoniakvervluchtiging en kan gemakkelijker rechtstreeks worden opgenomen. Ammoniumnitraat is rijk aan nitrische stikstof. Deze vorm wordt dan ook verkozen, in het bijzonder voor de laatste toepassing. Dat wordt bevestigd door talrijke landbouwkundige testen:

  • 0,3 punten meer eiwitten met ammoniumnitraat in vergelijking met ureum, langdurige test (bron ADA/UNIFA) met een rotatie van koolzaad/tarwe/gerst. Gemiddeld
  • 0,5% meer eiwitten met ammoniumnitraat ten opzichte van stikstofoplossing, DEFRA-testen tussen 2003 en 2005 in het VK.