Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

… op de juiste plaats

FYSISCHE KWALITEIT VOOR NAUWKEURIGE VERSPREIDING
De fysische kenmerken van korrelvormige meststoffen hebben een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van de toepassing doordat ze het gedrag van de korrel in de strooier en in de lucht beïnvloeden. Deze eigenschappen moeten behouden blijven en mogen niet verloren gaan tijdens de opslag. De gelijkmatigheid en nauwkeurigheid van de verspreiding hangt rechtstreeks af van de kwaliteit van de meststof ... des te meer bij breedstrooiers en grote werkbreedtes: de meststof moet gekende en consistente fysische eigenschappen hebben. Borealis L.A.T is bijzonder toegewijd aan de kwaliteit van zijn producten.

De verspreiding van deeltjes omvat verschillende stadia, waarbij een groot aantal parameters is betrokken:

  1. afzakken van de meststof in de trechter
  2. opvangen van de meststof door de bladen
  3. versnelling langs het blad van een hoeveelheid meststof
  4. uitwerping van meststof onder een gegeven hoek en bij een gegeven snelheid
  5. ballistische vlucht van de meststofkorrels.
… op de juiste plaats related desktop image … op de juiste plaats related tablet image … op de juiste plaats related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
In elk van deze vijf processen spelen de fysische eigenschappen van de meststof een belangrijke rol. Door te kiezen voor stikstofmeststoffen van L.A.T heeft u de garantie op een superieure en consistente fysische kwaliteit!
Fysische criteria
Fysische criteria
Verspreidingsnauwkeurigheid
Verspreidingsnauwkeurigheid
Alles in één
Alles in één
Instelling van de strooier
Instelling van de strooier
FYSISCHE CRITERIA
Alle fysische eigenschappen van korrelvormige meststoffen van Borealis L.A.T zijn geoptimaliseerd om ze te beschermen tijdens de opslag en om een nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding mogelijk te maken. Een combinatie van eigenschappen De term fysische kwaliteit omvat een groot aantal fysische eigenschappen die een impact hebben op de verspreiding: dichtheid, bolvormigheid, hardheid, gemiddelde diameter, verdeling van de korrelgrootte, stofniveau, bestendigheid tegen de heropname van vocht. Dat betekent dat de fysische kwaliteit een essentieel element is! Kiezen voor L.A.T korrelvormige meststoffen is kiezen voor de garantie op een hoge fysische kwaliteit.
Instelling van de strooier related desktop image Instelling van de strooier related tablet image Instelling van de strooier related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
VERSPREIDINGSNAUWKEURIGHEID

De regelmatigheid van de verspreiding verwijst naar het aanbrengen van dezelfde hoeveelheid meststof op alle plaatsen op het veld. Een gelijkmatige verdeling hangt af van een gelijkmatige toevoer van meststof van de schijf, en de overlapping tussen twee passages (heen en terug) van de strooier. Goed verspreidingsprofiel Om de regelmatigheid van de verspreiding van de meststof te testen, wordt de feitelijke dosis van de over de projectieafstand verspreide meststof gemeten, en wordt de curve van het verspreidingsprofiel geplot. De regelmatigheid van de verspreiding wordt gemeten met de variatiecoëfficiënt (CV), die de gemiddelde afwijking van aangebrachte dosissen kwantificeert ten opzichte van de gemiddelde dosis, en wordt weergegeven als percentage. CV zoals gedefinieerd in standaard EN 13739 is de verhouding tussen de standaardafwijking en de gemiddelde totale distributie. Hoe lager de CV, hoe beter de verdeling.

De distributiekwaliteit wordt gewoonlijk als volgt uitgedrukt:

  • 0% < CV < 10% goed
  • 10% < CV < 15% gemiddeld
  • CV >15% slecht

Een nauwkeurige verspreiding van vaste meststof (CV < 10%) houdt in dat meer dan 90% van de korrels op de juiste plaats is terechtgekomen! Bij het aanbrengen van 100 kg stikstof per hectare, komt die nauwkeurigheid overeen met 1 gram stikstof per vierkante meter om te bemesten! Een dergelijke nauwkeurigheid is enkel beschikbaar met kwalitatief hoogstaande homogene meststoffen als die van Borealis L.A.T.

EEN SLECHTE VERSPREIDING HEEFT ZEER NEGATIEVE EFFECTEN
Een onnauwkeurige verspreiding kan ernstige gevolgen hebben. Dit wordt vaak weerspiegeld door het zichtbare fenomeen van 'stroken' of 'golven', die wijzen op een over- of onderdosering van 30%. Een ongelijke en onnauwkeurige verdeling van meststof leidt tot voedingsstoornissen in de planten en dus tot een verlies in rendement en eiwitgehalte en het risico op afwatering van stikstof in het milieu wanneer de meststof overgedoseerd is.
HOGE FYSISCHE KWALITEIT VAN NPK+S
Hoge fysische kwaliteit is ook essentieel voor samengestelde korrelvormige meststoffen. De NPK+S samengestelde korrelvormige formuleringen van Borealis L.A.T bieden een combinatie van voedingsstoffen in elke korrel voor een evenwichtige voeding. De complete samenstelling dekt alle nutritionele behoeften van de belangrijkste gewassen af, gedurende hun volledige vegetatieve cyclus.
Instelling van de strooier related desktop image Instelling van de strooier related tablet image Instelling van de strooier related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
In tegenstelling tot gemengde meststoffen, worden Complexe meststoffen niet afgezonderd tijdens de verschillende gebruiksoperaties. Afzondering leidt tot een ongelijkmatige verspreiding en verschillen in de voeding. Het verschil kan +/- 30 tot 40% bedragen in mengelingen met een korrelvormige verdichte meststof. Een onregelmatige verspreiding is herkenbaar in afwisselende lichte en donkere stroken, die tot variaties in het rendement leiden.
UW STROOIER INSTELLEN
Om een nauwkeurige verspreiding en dus een gelijkmatige verdeling voor een doeltreffende voeding te verzekeren, is het cruciaal dat de strooier correct wordt ingesteld. De meststofgamma's van Borealis L.A.T worden vermeld voor recente machines van de belangrijkste producenten. Informatie over de fabrieksoorsprong wordt ook verstrekt. Op basis van de verstrekte informatie op de zakken (voor het batchnummer) in de databanken van de producent, wordt de afkomst als volgt aangegeven: 'GP' voor Borealis Grandpuits; 'GQ' voor Borealis Grand-Quevilly; 'OTT' voor Borealis Ottmarsheim; 'St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz' voor Borealis Linz. Opmerking: de productievestiging wordt ook vermeld op de documenten die het product vergezellen.
SULKY-STROOIERS
http://fertitest.sulky-burel.com/FertiKli/
KUHN-STROOIERS
https://streutabellen.rauch-community.de/kuhntabelle/