Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

Duurzaamheid

Bij Borealis L.A.T beschouwen we duurzame ontwikkeling als een multidimensionaal concept dat in verband staat met onze ambities en activiteiten, en dat is ingebed in onze organisatie. Voor ons betekent duurzaamheid het vinden van het juiste evenwicht tussen de belangen van mensen, de planeet en winst. Deze manier van denken stuurt onze beslissingen op mondiaal, nationaal en lokaal niveau:

  • Met ons gamma van producten en diensten ondersteunen we landbouwers bij het volgen van de gouden regel: het aanbrengen van het juiste product, in de juiste dosis, op het juiste moment, en op de juiste plaats
  • Onze oplossingen voor gewasvoeding ondersteunen de wereldwijde voedselveiligheid en helpt de winstgevendheid van landbouwbedrijven te verbeteren.
  • We stimuleren slimme landbouwpraktijken om landbouwproducten aan te brengen in overeenstemming met de behoeften van planten, om een hoge efficiëntie te bereiken in het gebruik van hulpmiddelen en water, om de biodiversiteit te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan.
  • We ondersteunen duurzame intensivering op bestaande landbouwgrond, wat landbouwers in staat stelt om de beste resultaten te bereiken op hun land, zonder de negatieve impact op het milieu te vergroten.
  • Onze technische stikstofproducten bieden milieuoplossingen voor verschillende industriesegmenten: AdBlue® voor de autosector en verschillende reductiemiddelen voor stikstofoxide, waaronder ammoniak- en ureumoplossing voor verbrandingsinstallaties.
  • We focussen op de hoogste veiligheidsnormen in onze productieprocessen en uitstekende kwaliteitsniveaus van onze producten.