Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

Missie

WE BIEDEN DUURZAME GEWASBEMESTING EN MILIEUOPLOSSINGEN, DIE ESSENTIEEL ZIJN VOOR DE GROEIENDE WERELDBEVOLKING.
Duurzame oplossingen voor gewasvoeding zijn cruciaal om het hoofd te bieden aan de uitdagingen inzake voedselveiligheid voor de groeiende wereldbevolking. Het combineren van doeltreffende meststofproducten met bemestingsadvies op maat, op basis van technologie en digitale tools, is onze bijdrage om de wereldwijde uitdaging inzake voeding op te lossen. Milieuoplossingen die voortspruiten uit onze productie van technische stikstof helpen industriële processen schoner te maken en verbeteren de levensomstandigheden van mensen in de hele wereld.
WE ZIJN DE VERTROUWDE PARTNER VAN ONZE KLANTEN IN DE LANDBOUW EN DE INDUSTRIE.
Vertrouwen is de basis voor bloeiende relaties. We streven naadloze uitvoeringsprocessen, hoge kwaliteitsnormen voor onze producten en een uitstekende dienstverlening na.
WE STREVEN NAAR UITMUNTENDHEID IN ALLES WAT WE DOEN TEN GUNSTE VAN ONZE BELANGHEBBENDEN.
Uitmuntendheid drijft ons in alle aspecten van ons dagelijks werk, met inbegrip van operationele, commerciële en praktische uitmuntendheid. Onze sterke focus en voortdurende verbetering is gebaseerd op onze ambitie om te leren, te verbinden en vlot te implementeren binnen onze organisatie, evenals in samenwerking met onze partners en belanghebbenden.