Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI

1. BIJDRAGEN TOT DUURZAME GROEI
De groei van de wereldbevolking en de toenemende bezorgdheid rond het milieu creëert bijzondere uitdagingen voor de landbouw. De verwachte wereldbevolking tegen 2050 is 9 miljard. De vraag naar voedsel zal met 60% toenemen ten opzichte van 2005 en elke hectare land zal vijf mensen moeten voeden. In deze context moet het ons doel zijn om wereldwijd voedsel te voorzien op een duurzamere manier. Het is onze bijdrage om slimme bemesting te promoten door gebruik te maken van hoogwaardige meststoffen, om de efficiëntie van gewasvoeding te verbeteren en de milieuverliezen te beperken.
VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related desktop image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related tablet image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. EMISSIES VAN WEGVERVOER VERMINDEREN
Op het gebied van industriële oplossingen leveren we AdBlue®, een bijzonder zuivere ureumoplossing die dieselvoertuigen als vrachtwagens, bussen, tractoren, oogstmachines, rupsvoertuigen, locomotieven enz. helpen te voldoen aan de Europese emissienormen. AdBlue® werkt in voertuigen die uitgerust zijn met een systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR), dat NOx omzet in onschadelijke stikstof en waterdamp. Deze technologie wordt sinds 2009 ook toegepast in personenwagens.
VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related desktop image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related tablet image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. HET HOOFD BIEDEN AAN KLIMAATVERANDERING
De effecten van de opwarming van de aarde en klimaatverandering zijn zichtbaar in talrijke gebieden op aarde. Meststoffen stimuleren de opname van CO2 door gewassen. Door het rendement van gewassen te vergroten, verminderen ze de behoefte om nieuw onontgonnen land om te zetten in landbouwgrond, waarbij een potentiële toename van de wereldwijde broeikasgasemissies van ca. 12% vermeden wordt. In onze fabrieken bieden we het hoofd aan klimaatverandering door katalysatoren en emissiereductietechnologie te gebruiken om de N2O-emissies van onze productieprocessen te verminderen. De emissiearme productie van stikstofmeststoffen in Linz kreeg erkenning in 2009, in de vorm van de IRIS-milieuprijs, die werd toegekend door de regering van Opper-Oostenrijk.
VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related desktop image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related tablet image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. 360° KENNIS OPBOUWEN EN DELEN
Het opbouwen en delen van kennis met talrijke belanghebbenden helpt nieuwe ideeën te genereren die bijdragen tot duurzame groei, een verbeterd product- en dienstengamma en, meer algemeen, het smeden van hechte allianties voor toekomstige ontwikkeling. We werken nauw samen met het Francisco Josephinum, een landbouwschool en onderzoeksinstituut in Wieselburg, Oostenrijk. Bovenop onze gezamenlijke onderzoeksinspanningen inzake precisielandbouw en technologische ontwikkeling, voeren we veldtesten uit voor korrelvormige en speciale meststoffen en ondersteunen we de initiatieven van verschillende organisaties, waaronder Fertilizer Europe. We zijn ook medeoprichter van de Cool Farm Tool Alliance, die de Cool Farm Tool ontwikkelde, een online rekenmachine voor het berekenen van broeikasgassen, water en biodiversiteit. Deze gratis en gebruiksvriendelijke rekenmachine helpt landbouwers om de koolstofvoetafdruk van hun gewassen en dierlijke producten te meten en de milieu-impact op het water en de biodiversiteit te beoordelen.
VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related desktop image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related tablet image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. VERBETEREN VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN DE PRODUCTIE
Borealis heeft een belangrijke stap gezet met betrekking tot de energie-efficiëntie van zijn fabrieken voor meststofproductie door het behalen van ISO 50001-certificaten (december 2016 voor Grand-Quevilly, Frankrijk en mei 2017 voor Grandpuits, Frankrijk). Een dergelijke certificering op het vlak van milieubeheer bewijst de inzet van Borealis voor een verbetering van de milieu-impact van het bedrijf en de voortdurende optimalisering van productieprocessen.
VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related desktop image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related tablet image VIJF GEBIEDEN VAN DUURZAME GROEI related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow