Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken

Fertilizer application method

TOEPASSING VAN VASTE, KORRELVORMIGE MESTSTOF

De juiste toepassing van meststof bestaat in het zo correct, evenwichtig en gelijkmatig mogelijk verdelen van de meststof over het veld met behulp van een kunstmeststrooier. Het kan hierbij gaan om een kunstmeststrooier van het centrifugale of het pneumatische type, of om een pendelstrooier.

• Bij centrifugaal- of pendelstrooiers wordt de meststof weggeslingerd door een roterende schijf of een op en neer bewegende buis. Dit worden ook breedstrooiers genoemd.

• Bij pneumatische verspreiding is het strooisysteem een rail die mechanisch gevuld wordt, waarna de korrel pneumatisch uitgeworpen wordt.

Het meest gebruikelijke systeem in Frankrijk is centrifugale verspreiding. In dat geval vallen de meststofkorrels uit een trechter op een draaiende schijf met schoepen die de korrels versnellen. Vervolgens worden de korrels met hoge snelheid weg van de schijf geworpen, aan beide kanten van het strooipad. Voor succesvol strooien moet rekening worden gehouden met

• de instelling van de kunstmeststrooier;

• de grond- en wateromstandigheden tijdens het strooien (weinig wind, droog en veld zonder sporen);

• de selectie van een meststof met gepaste fysische eigenschappen.

Verspreiding met een centrifugale strooier wordt gekenmerkt door een dubbele variatie in verdeling:• in de bewegingsrichting van de tractor (die afhangt van de werpafstand);• in de richting dwars op de beweging (transversale richting). In de transversale richting varieert de verdeling aanmerkelijk: de hoeveelheid meststof is kleiner op het uiteinde van de verspreidingszone.
Fertilizer application method related desktop image Fertilizer application method related tablet image Fertilizer application method related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Daarom moeten de bemeste zones in elke richting overlappen, zodat de vereiste dosis wordt aangebracht. De gelijkmatige verspreiding van de meststof hangt dus af van de gepaste overlapping van de bemeste zones:• met betrekking tot de locatie, met de correcte overlappingszone;• met betrekking tot de dosis: dosis op de heenweg + dosis op de terugweg = 100% van de dosis. In de bewegingsrichting van de tractor is de variatie in distributie laag of zelfs onbestaand, en hangt af van de variërende tractorsnelheid.
Fertilizer application method related desktop image Fertilizer application method related tablet image Fertilizer application method related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
INSTELLING VAN DE STROOIER

Kunstmeststrooiers moeten ingesteld worden voor een gegeven meststof met een vooraf bepaalde werkingsbreedte. De instellingen van de strooier (snelheid, hoogte, hoek van de bladen, enz.) zijn beschikbaar in de gebruiksaanwijzing (handboek of online) .

Belangrijke variabelen Uitvoer:

uitvoer = dosis in kg/ha x werkingsbreedte x bewegingssnelheid

Werkingsbreedte: afstand tussen twee aangrenzende passages van de strooier. Het is ook de afstand tussen de overlappingspunten tussen passages.

De strooibreedte neemt toe: in Frankrijk bijvoorbeeld is de strooibreedte op grote velden (granen, maïs, koolzaad, bieten en aardappelen) gestegen van een gemiddelde van 24 meter in 1995 tot 28 meter in 2005, met een trend tot 36 of zelfs nog grotere breedtes. (bron COMIFER-2009)

De landbouwer moet verzekeren dat de kunstmeststrooier geschikt is voor de vereiste breedte en moet ook een gepaste meststof selecteren. Meststoffen hebben niet allemaal dezelfde verspreidingseigenschappen, en die hangen af van de geselecteerde breedte.

TOEPASSING VAN SPECIALE MESTSTOFFEN

Er worden 3 soorten beschouwd

Wateroplosbare meststof: kristallijn poeder voor fertigatie of bladtoepassing Vloeibare meststof: vloeibare meststoffen voor bladtoepassing Serremeststof: vloeibare meststoffen voor fertigatie Voor bladtoepassing zijn onze SUPREMO speciale producten compatibel met de meeste plantbeschermingsproducten. Voor het aanbrengen moet echter een test worden uitgevoerd. Instructie voor bladtoepassing - sproeien van meststoffen

SUPREMO L

(1) Schud de bus

(2) Vul 2/3 van de sproeiertank met zuiver water, en schakel het schudsysteem in

(3) Voeg het plantbeschermingsproduct toe

(4) Voeg de Supremo L-meststof toe

(5) Vul de rest van de tank met water.

Fertilizer application method related desktop image Fertilizer application method related tablet image Fertilizer application method related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
SUPREMO W

(1) Vul 2/3 van de sproeiertank met zuiver water, en schakel de het schudsysteem in

(2) Voeg de Supremo W-meststof toe

(3) Voeg het plantbeschermingsproduct toe

(4) Vul de rest van de tank met water.

Fertilizer application method related desktop image Fertilizer application method related tablet image Fertilizer application method related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow