Technische stikstof

Milieuvriendelijke industriële oplossingen

Biuron®

ADDITIEVEN VOOR DIERVOEDING IN DE VORM VAN MICROPRILS

Omschrijving

Biuron® is geregistreerd en goedgekeurd in de Europese Unie als additief voor dierenvoeding dat de eiwitvoorziening verbetert bij herkauwers.

Micro-organismen in de pensmaag zetten voeder met een hoog gehalte aan ruwe vezels en eiwit om in goed verteerbare biomassa.

Voeder met een laag eiwitgehalte kan leiden tot een stikstoftekort van de microben en tot een negatieve stikstofbalans in de pensmaag (met andere woorden: stikstofevenwicht in de pensmaag) van herkauwers.

Biuron® kan in zekere mate het N-tekort van de microben verbeteren.

Daardoor neemt de melkopbrengst van de melkkoe toe, dankzij een betere eiwitvoorziening.

TOEPASSINGSAANBEVELINGEN

Biuron® mag enkel gevoederd worden aan dieren met een volledig ontwikkelde pensmaag. Het voederen van ureum tot het maximumniveau moet geleidelijk gebeuren. Het maximale ureumgehalte mag enkel worden gevoederd als onderdeel van diëten die rijk zijn aan gemakkelijk verteerbare koolhydraten en arm aan oplosbare stikstof. Een maximum van 30% totale stikstof in het dagrantsoen mag uit ureum-N worden gehaald.

Gedetailleerde instructies voor het voederen worden verstrekt door alle verkooppunten voor Biuron® en door lokale steunpunten. Gelieve steeds de nationale regels m.b.t. diervoeding na te leven.


Belangrijke feiten

  • Additieven voor diervoedin
  • FAMI QS-gecertificeerd
  • batchgestuurd
  • 46% N
  • microprils met een diameter van 0,5-1,6 mm < 95%
  • bulkdichtheid: 750-810 kg/m³
  • verkrijgbaar in zakken van 25 kg op eenrichtingspallets van 1.000 kg of in bigbags van 1.000 kg


Biuron® is een geregistreerd handelsmerk van de Borealis Group. Borealis L.A.T gmbH is verantwoordelijk voor de verkoop en distributie van Biuron®, geproduceerd door Borealis Agrolinz MelaminegmbH. Gelieve contact met ons op te nemen voor vragen over verkoop en technische aspecten.

Verdere productdetails