Technische stikstof

Milieuvriendelijke industriële oplossingen

AdBlue®

WATERIGE UREUMOPLOSSING VAN 32,5% UREUM MET EEN HOGE ZUIVERHEID

Wat is AdBlue®?


AdBlue® is een waterige ureumoplossing van 32,5% ureum met een hoge zuiverheid volgens ISO 22241. Borealis Linz (Oostenrijk) produceert ammoniak en ureum. We produceren AdBlue® in een geïntegreerd productieproces. Op die manier kunnen we voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Door een investering in opslagtanks garanderen we de productbeschikbaarheid in onze vestiging in Linz.

TOEPASSING

NOx-reductiemiddel voor SCR-technologie om te voldoen aan de EURO IV, V en VI-norm van dieselmotoren.

Toepassingsgebied

Middelzware en zware vrachtwagens en bussen met SCR-technologie, tractoren, constructiemachines en dieselpersonenwagens. AdBlue®, dat wordt opgeslagen in een afzonderlijke tank in het voertuig, wordt rechtstreeks in het hete uitlaatgas gespoten. Het water verdampt en ureum hydroliseert in ammoniak en CO2. In de SCR-katalysator reageren de stikstofoxiden (NOx) met het ammoniak tot onschadelijke stikstof en waterdamp. Verkrijgbaar in specifieke tankvrachtwagens of in IBC-vaten van 1.000 l.

EURO-NORMEN: NOX-LIMIETEN VOOR ZWARE VRACHTWAGENS EN BUSSEN WERDEN VERLAAGD
Om de atmosferische belasting met schadelijke substanties te verminderen, begon de Europese Unie (EU) in 1990 met een geleidelijke vermindering van schadelijke emissies door normen in te voeren voor dieselbedrijfsvoertuigen. De vier schadelijke stoffen waarop de normen betrekking hebben zijn koolwaterstof (HC), koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM). Deze normen gelden voor nieuw ingeschreven bedrijfsvoertuigen en bussen in alle 28 lidstaten van de EU. De introductie van EURO VI werd al beslist. Het nieuwe statuut legt een NOx-vermindering op van 2,0 g /kWh in EURO V tot 0,4 g/kWh in EURO VI. Dit is een nieuwe verlaging van de NOx-limiet met 80%. AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). Opmerking: dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw land. Gelieve contact met ons op te nemen voor vragen over verkoop en technische aspecten.
Verdere productdetails