Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Calcium (Ca)
  2040.08
  Ca++
 • Ion-vorm
  Calcium (Ca) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Ca2+
 • Calcium (Ca) influance image
  Vrucht
 • Calcium (Ca) origin image
  Bron: Zee
 • Calcium (Ca) mobility image
  8-10 mm rond de wortel

Calcium

(Ca)

Calcium is betrokken bij twee essentiële types bemesting: als voedingsmiddel voor gewassen en als buffer voor de zuur-baseverhouding van de bodem. Even belangrijk is de rol van calcium als flocculatiemiddel. Dit betekent dat calcium de stabiliteit van de bodemstructuur beïnvloedt. Normaal gezien is het geen beperkend voedingsmiddel in de bodem. Toch is het voor bepaalde bewassen moeilijk om het na de opname binnen de plant te verplaatsen naar hun generatieve organen.
Ca++
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
BELANG VOOR DE PLANT
Calcium is essentieel voor de bouw van celwanden. Het draagt bij tot een goede bewaring van fruit in het bijzonder.Het probleem van calcium heeft geen betrekking op de beschikbare hoeveelheid uit de bodem, maar eerder op de beschikbaarheid in het eindproduct van de plant, met name in de vruchten.
ABSORPTIEMECHANISMEN
Calcium wordt moeilijker en minder passief opgenomen dan andere belangrijke elementen zoals stikstof en kalium. Het verplaatst zich moeilijker naar de locaties met de grootste behoefte, met name in opslagorganen.
INTERACTIES, SPECIFICITEIT
Calcium in bodems speelt een belangrijke rol met betrekking tot de zuur-baseverhouding. Door de uitwisselingsplaatsen op het klei-humuscomplex te bezetten, is calcium het belangrijkste element dat bijdraagt tot een gunstige omgeving voor de biologische activiteit van bodems (cellulolytische en nitrificerende bacteriën) en voor het behoud van een zachte en goed geventileerde fysieke structuur.
Kalkarme bodems verzuren op natuurlijke wijze, waarbij regelmatige kalkbemesting nodig is, maar zonder te overdrijven. De verliezen kunnen 100 tot 400 kg CaO per hectare per jaar bedragen. Kalkrijke bodems bevatten daarentegen steeds te veel calcium, dat onmogelijk verwijderd kan worden. Daarom is het van belang om mogelijke blokkages tegen te gaan, waarschijnlijk zelfs in spoorelementen.
CYCLUSDIAGRAM

1. Het recycleren van voedingsstoffen in alle soorten organisch materiaal, waaronder dierlijke mest, gewasresten en andere organische bijproducten uit menselijke activiteiten, is een belangrijke bron voor bemesting.

2. Calcium wordt gewonnen uit groeven in de vorm van calciumcarbonaat (kalksteen). Het wordt geplet of gemalen en is een van de belangrijkste minerale meststoffen voor de landbouw. Het gesteente kan ook gecalcineerd worden in een kalkoven om ongebluste kalk te produceren, die eveneens gebruikt kan worden in de landbouw.

3. Calcium evolueert in de bodem tussen vaste, geadsorbeerde en oplosbare vorm.

4. Het uitspoelen van oplosbaar calcium (naar lagere bodemlagen) is een belangrijk fenomeen dat in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van een bemestingsadvies.

5. Het uitspoelen van calcium uit het perceel vindt ook plaats door afwatering (hellend terrein) en erosie (calcium gebonden aan vaste deeltjes).

6. Via de wortels absorberen gewassen calcium enkel Ca2+ opgelost in de bodemoplossing

Calcium (Ca) related desktop image Calcium (Ca) related tablet image Calcium (Ca) related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
INDICATOR
Bodemanalyse meet uitwisselbaar calcium van extractiemethodes vergelijkbaar tussen alle laboratoria. De interpretatie gebeurt door het geanalyseerde magnesium te evalueren ten opzichte van een optimum dat, in ionische vorm, 68% van de CEC (kationenomwisselingscapaciteit) zou zijn. Dit vertegenwoordigt duizenden beschikbare CaO-eenheden, terwijl gewassen slechts behoefte hebben aan honderden.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • nutrient very sensible icon

  Zeer

 • nutrient very fairly icon

  Tamelijk

 • nutrient very moderately icon

  Matig

Ca
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Gevoeligheidstabel & Symptomen

Calciumgebrek in planten is eerder zeldzaam en komt hoofdzakelijk voor in zure, calciumarme bodems. Het veroorzaakt chlorose op jonge bladeren en vruchten. Bij appels leidt het bijvoorbeeld tot 'kurkstip' op de vruchten: bittere kurkachtige verkleuringen.

De meeste calciumrijke bodems zijn oude zeebodems. Calciumcarbonaat wordt ofwel verbrand om ongebluste kalk te krijgen of voldoende fijn gemicroniseerd (<150 μm) opdat de Ca2+-ionen kunnen oplossen en het klei-humuscomplex verzadigen. Geologisch komen Calcium en Magnesium vaak samen voor.. Ca, als onderdeel van kalk, fungeert als bodemverbeteraar en maakt daarom deel uit van minerale calciummeststoffen, waarbij kalk dienst doet als draagstof voor de andere voedingsstoffen (bijv.: NAC 27 N).
BODEMINHOUD
Het calciumgehalte in de bodem (EDTA-extractie) wordt geëvalueerd ten opzichte van de CEC-waarde (> 60% van het complex moet ingenomen zijn door Ca2+). Over het algemeen volstaat een gehalte van 2.300 tot 3.300 ppm. Een gehalte van minder dan 1.600 ppm is erg laag. Een gehalte van meer dan 5.000-8.000 ppm betekent een teveel aan calcium, waarbij de antagonismen ervan beheerd moeten worden.
TEXTUUR
In leembodems degradeert calciumgebrek zowel de structuur als de bodemvruchtbaarheid.
pH
De pH van de bodem (en de mogelijke correctie ervan) is de meest gebruikelijke variabele factor voor het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid, maar wordt niet rechtstreeks beïnvloed door calcium. De neutraliserende waarde wordt vaak berekend als 'CaO-equivalenten' en de vereiste hoeveelheden om de pH te corrigeren nemen toe bij het benaderen van pH 7 en de belangrijkheid van het klei-humuscomplex.
KLIMAAT
In vochtige omstandigheden is calcium minder dominant aanwezig in de bodemoplossing dan in droge omstandigheden.