Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Boor (B)
  510.811
  B
 • Ion-vorm
  Boor (B) ionic formula image
 • Anion/Kation
  B(OH)3
 • Boor (B) influance image
  Bloem
 • Boor (B) origin image
  Bron: Binnenzee
 • Boor (B) mobility image
  10-15 mm rond de wortel

Boor

(B)

Het is zonder twijfel het best gekende en meest algemeen gebruikte spoorelement ter wereld, aangezien een gebrek eraan de groei, vruchtbaarheid en ziektebestendigheid kunnen verstoren. Na jaren teelt zijn de bodems eerder uitgeput vor boor en hebben ze behoefte aan een aanvulling van het boorgehalte, vooral voor gevoelige gewassen. Het toepassenvan boor moet nauwkeurig gebeuren, op agronomische basis, vooral omdat een teveel even schadelijk is als een tekort.
B
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
METABOLISME
Boor is nodig voor de omzetting van nitraat in aminozuren, eveneens wordt de dikte en de weerstand van celmembranen versterkt.
GROEI
Boor speelt een sleutelrol in de synthese van koolhydraten en eiwitten; daarom is het onontbeerlijk voor de groei van cellen en weefsels van de plant.
VRUCHTBAARHEID
Boor draagt bij tot een betere vruchtbaarheid, omdat het een actieve rol speelt bij de vorming van voortplantingscellen (pollen).
ABSORPTIEMECHANISMEN
De plant absorbeert boor als oplosbaar boriumhydroxide uit de bodemoplossing, naargelang de hoeveelheid water die nodig om transpiratieverliezen te compenseren. Afhankelijk van de hoeveelheid opgelost boor is de absorptie eerder passief. De absorptiekinetica hangt samen met de boorconcentratie in het opstijgend sap. Wegens het gebrek aan interne translocatie accumuleren de onderste bladeren vaak meer boor dan de nieuw gevormde bladeren.
INTERACTIES, SPECIFICITEIT
De beschikbaarheid van boor varieert naargelang de uitwisselbare reserves en ook naargelang de seizoensgebonden klimaatomstandigheden: risico op uitspoeling, biologische activiteit van de bodem, fysiologische behoefte van de plant. Opmerking: afhankelijk van haar worteleigenschappen en genetische kenmerken, kan ook de variëteit een gedifferentieerde sensitisatie vertonen.
De toevoer van uit de bodem afkomstig boor hangt natuurlijk samen met het bodemtype. Als het moedergesteente magmatisch is, bevat het erg weinig boor. Sedimentaire gesteenten zijn, net als de zeeën waarin ze gevormd werden, rijker aan boor. Net als kalium kan boor worden tegengehouden door kleilagen en opgelost in het sorptie-desorptieritme, naargelang de variërende vochtigheidsgraad van de bodem. Er bestaan ook blokkeringsmechanismen, ofwel door ijzer en aluminium in een zuur milieu, of door calcium in een alkalisch milieu. Naast deze fysiochemische mechanismen moet rekening gehouden worden met het feit dat invloeden van organische materialen het boorgehalte in de bodem op natuurlijke wijze vernieuwen. Akkerbouwbedrijven zonder organische bemesting moeten standaard boor aanbrengen met minerale boormeststoffen om de opname te compenseren.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • nutrient very sensible icon

  Zeer

 • nutrient very fairly icon

  Tamelijk

 • nutrient very moderately icon

  Matig

B
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Gevoeligheidstabel & Symptomen

Boortekort in planten chlorose, vervormingen, necrose.

Teveel & Behoeften

Boorzuur is een krachtig bactericide dat vooral gebruikt wordt in de behandeling van hout. Zelfs bij veeleisende gewassen als koolzaad kan een teveel aan boor het rendement negatief beïnvloeden. Op ecosysteemniveau wordt boor gecontroleerd in waterlichamen, wegens de toxische impact op de reproductie van vis.

Er is een behoorlijk complexe geologische cyclus voor nodig om boor te concentreren. Dit verklaart waarom er relatief weinig afzettingen van bestaan op de planeet. Het mechanisme vindt plaats in twee fases: eerst een zeer lange neerslagperiode, waarbij het boor ontsnapt langs fumarolen, en vervolgens een kristallisatie, met opnieuw oplossen en concentratie in een warme binnenzee waarna verdamping. Boor wordt afgezet op de bodem, gebonden met calcium of met natrium. Daarom bestaan de vormen calciumboraat en natriumboraat.
Boor (B) related desktop image Boor (B) related tablet image Boor (B) related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
PRODUCTIEPROCES
De uitdaging voor de industrie bestaat er dan ook in om een kant-en-klaar product samen te stellen, die de geschikte graad van oplosbaarheid voor nutritionele efficiëntie heeft, maar die tevens schadelijke overmaat vermijdt. Borealis L.A.T gebruikt twee productiemethodes: de ene bestaat in het oplosbaar maken van boor met een zuur, waarna het vervolgens gecomplexeerd wordt in een organische molecule om het te beschermen tegen te snelle vastlegging; de andere methode is micronisatie welke een trage opname garandeert door het blad.
Boor (B) related desktop image Boor (B) related tablet image Boor (B) related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
BODEMINHOUD

De extractiemethode met heet water is vrij gebruikelijk. We kunnen de volgende minimumgrenzen in acht nemen:

 • In kalkrijke bodems is het minimumgehalte 0,8 ppm
 • In bodems met een neutrale pH is het minimumgehalte 0,6 ppm
 • In zure bodems is het minimumgehalte 0,4 ppm
GEHALTE AAN ORGANISCH MATERIAAL
Een groot deel van oplosbaar boor is afkomstig van organisch materiaal. Een laag gehalte aan organisch materiaal beperkt dus het potentieel voor assimileerbaar boor in de bodemoplossing. Een gehalte van minder dan 1,8% organisch materiaal laat een risico op een tekort vermoeden.
TEXTUUR
Klei heeft de neiging om te complexeren met het boor, waarbij het wordt vastgehouden in de lagen; het wordt echter eenvoudig vrijgegeven. In kleibodems is het vrijgavepotentieel groter. In zandbodems daarentegen wordt boor niet vastgehouden en is het dan ook onderworpen aan uitspoeling.
KLIMAAT
Periodes van regenval stimuleren de uitspoeling van boor. Droge periodes voorkomen daarentegen de vrijgave van boor. Zones met een grote lichtsterkte verminderen de beschikbaarheid van boor.
pH
Dit is een van de belangrijkste factoren die de assimileerbaarheid van boor bepalen. De assimileerbaarheid neemt af wanneer de pH van de bodem stijgt, wat de tekorten versterkt. Een pH van meer dan 6,5 leidt tot een verminderde assimileerbaarheid van boor. Het kalken van zure bodems blokkeert het element.