Ik zoek een

meststof

bevattende

nutrient

voor

gewas

Zoeken
 • Mangaan (Mn)
  2554.938
  Mn
 • Ion-vorm
 • Anion/Kation
  Mn2+
 • Blad
 • Bron: Vulkanisch
 • 4-6 mm rond de wortel

Mangaan

(Mn)

Het loont de moeite dit spoorelement te kennen, zowel voor de prestaties ervan als voor de werking. In tegenstelling tot andere elementen, is mangaan mogelijk negatief voor de gewasgroei, zelfs wanneer alles goed gaat en de groeiomstandigheden optimaal zijn. In goed geventileerde en gedraineerde bodems en in goede groeiomstandigheden, verandert het tijdelijk in een minder beschikbare vorm, op het moment waarop planten er het meest behoefte aan hebben. Het is daarom van belang om rekening te houden met 'bodem-klimaatinteracties', om het risico op een tekort te beoordelen en in te grijpen, vooral door bladtoepassing, om het gewas te ondersteunen en de kritieke fase te verlichten.
Mn
Plant
Plant
Bodem
Bodem
Gewassen
Gewassen
Oorsprong
Oorsprong
Sleutelelementen
Sleutelelementen
METABOLISME:
Mangaan is betrokken bij de reductie van nitraten en de synthese van aminozuren voor het vormen van eiwitten. Een tekort leidt altijd tot groeistoornissen, in dit geval tot een gebrek aan droge stof, en daardoor tot productieverliezen. Op enzymatisch niveau speelt het een essentiële rol bij de synthese van chlorofyl. Dit verklaart waarom er in geval van een tekort chlorose kan ontstaan tussen de nerven van jonge bladeren. Vooral tijdens de vegetatieve ontwikkeling kan mangaan, samen met stikstof en magnesium, een bepalende factor zijn voor het succes van de meeste gewassen.
ABSORPTIEMECHANISMEN:
Mangaan wordt opgenomen door planten in de gereduceerde toestand (Mn2+). In aanwezigheid van zuurstof gaat het over in de oxidatietrap Mn3+; het is niet langer oplosbaar en wordt onbeschikbaar. Dit is een omkeerbare reactie, door het effect van regen of samendrukking. Dit klinkt als een paradox, maar in goed gedraineerde en geventileerde bodems, die gunstig zijn voor de biologische activiteiten van de bodem en de groei van planten, wordt mangaan de eerste beperkende factor.
INTERACTIES, SPECIFICITEIT:
Toevoeging ervan in de bodem is nutteloos, omdat de omstandigheden van de bodem en het klimaat de beschikbaarheid van mangaan bepalen. Daarom moet worden ingegrepen door bladtoepassing, waarbij het aanbrengen zoveel mogelijk moet worden gefractioneerd.
Bodems met een hoog gehalte aan graniet en zandsteen zijn van nature armer dan vulkanische of sedimentaire bodems. Een hoog gehalte aan organisch materiaal verlicht de structuur en heeft een negatieve invloed op de oplosbaarheid van mangaan. Kalken heeft hetzelfde effect. Op het vlak van klimaat ten slotte is droog weer niet bevorderlijk voor de aanwezigheid van absorbeerbaar mangaan. In vochtige bodems, die tijdens de winter mogelijk onder water staan, wordt mangaan duidelijk door blauwachtige gleyvlekken, die op dit tijdelijke blockage fenomeen wijzen.
MANGAAN IS IN VERSCHILLENDE VORMEN TERUG TE VINDEN IN DE BODEM:
- De geoxideerde, trivalente of tetravalente vormen, die zeer moeilijk geassimileerd worden, zijn de belangrijkste: Mn 3+ en Mn 4+ A. De divalente vorm Mn2+, die kan worden geassimileerd door gewassen, wordt geabsorbeerd in kleimineralen en in organische materialen en is ook aanwezig in de bodemoplossing.

Gevoeligheidstabel

Gevoeligheidsmeter:
 • Zeer

 • Tamelijk

 • Matig

Mn
Suikerbiet
Durum Wheat
Tarwe
Wortel
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kool
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Luzerne
Corn (silage)
Corn (grain)
Meloen
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Aardappelen
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomaten
Zonnebloem

Gevoeligheidstabel & Symptomen

Graangewassen die lijden aan mangaantekort zijn meestal verdeeld als onregelmatige clusters over het perceel. De zones waar de bovengrond weg is geblazen, zijn het sterkst getroffen, waarbij symptomen zichtbaar zijn naast het bandenspoor van een tractor. Het kleurverschil is duidelijk zichtbaar, aangezien de bandensporen donkergroen en de zijkanten lichtgroen zijn. In wijngaarden leidt het tekort bijvoorbeeld tot intraveneuze chlorose.

Teveel & Behoeften

Een teveel aan mangaan in de bodem kan een negatieve invloed hebben op gewassen die in vochtige bodems groeien, of in regenachtige omstandigheden, of in een anaerobe omgeving.

Opdat mangaan zou kunnen worden opgenomen via bladtoepassing, is het gebruik van sulfaten, of nog beter van oxiden, nitraten en carbonaten vrij doeltreffend. Over het algemeen dringt mangaan in enkele dagen binnen in de bladeren, waardoor de toepassing verschillende keren kan worden herhaald tijdens de vegetatieve groeifase. De keuze van formuleringen is erop gericht om de efficiëntie van bladtoepassing te spreiden over een voldoende lange periode, om het aantal toepassingen te beperken.
BODEMINHOUD:
Hoewel het grootste gedeelte van het mangaan in de bodem aanwezig is in de vorm van oxiden, is een EDTA- of DTPA-extractie van mangaan een goede indicator voor het potentieel van absorbeerbaar mangaan.
GEHALTE AAN ORGANISCH MATERIAAL:
Een hoog gehalte aan organisch materiaal veroorzaakt een blockage van het mangaan door de vorming van een complex mangaan-organisch materiaal.
TEXTUUR:
Een lichte zandige structuur is onderworpen aan voortdurende verluchting, waardoor het mangaan oxideert. Oppervlakteklei en kalksteen hebben niet alleen een filterend effect, maar bevatten ook een hoeveelheid calcium, dat een mangaanblockage kan veroorzaken.
KLIMAAT:
Het klimaat heeft een sterke invloed op de beschikbaarheid van Mn2+. Een tekort verergert in koude en vochtige omstandigheden. Een lage bodemtemperatuur bevordert het fenomeen nog meer. Er werd vastgesteld dat gewassen een verminderde behoefte aan mangaan hebben in omstandigheden met een sterke lichtintensiteit. In gunstige groei-, verluchtings- en vochtigheidsomstandigheden ten slotte wordt het mangaan geoxideerd, waardoor het niet langer oplosbaar is.
PH:
De pH heeft een sterke invloed op de beschikbaarheid van mangaan. Bij pH<6 is het risico op mangaangebrek laag, maar hetgehalte van Mn2+in opneembare vorm vermindert 100 maal als de pH met één punt stijgt. Bij een pH van 7 of meer komt mangaan vooral voor in trivalente vormen, waardoor het risico op een tekort toeneemt. In zeer zure en mangaanrijke bodems kan het element echter toxisch worden. Frequent kalken veroorzaakt de blockage van mangaan, wegens de pH-toename.