A búza őszi alaptrágyázása

A búza tápanyagigénye, a talajból ténylegesen kivont tápanyagmennyiség (szalma elszállításával), és egy átlagos technológiával kijuttatott tápanyagok mennyisége (300 kg/ha NPK 15/15/15 és 270 kg/ha MAS)

A tápanyag-utánpótlás mindig is a növénytermesztés egyik kulcskérdése volt. A nagy termőképességű, modern búzafajták és hibridek fokozottan igényesek a termesztéstechnológiával szemben, és érzékenyen reagálnak a tápanyag-ellátottságra. Nagy terméshozam és jó minőség csak megfelelő tápanyag-ellátottság mellett érhető el!

Mire van szüksége a búzának?

A búza fajlagos tápanyagigénye egy tonna szemtermésre és a hozzá tartozó szár- és gyökértömegre vetítve közelítőleg 27 kg N, 11 kg P2O5 és 18 kg K2O. Ezeket a számokat, valamint a talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét figyelembe véve 5 t/ha szemterméshez mintegy 135 kg N, 55 kg P2O5, és 90 kg K2O szükséges. Ezenkívül még 30 kg kalciumot és 15-20 kg ként vesznek fel a növények. A mikroelemek közül kiemelkedő a búza réz-, mangán– és cinkigénye.
Ezek a számok is mutatják, hogy átlagos termés esetén is milyen sok tápanyagot vesznek fel a növények. Ennek a tápanyagmennyiségnek a megfelelő időben, és felvehető formában kell jelen lennie a talajban a tenyészidőszak alatt.

Miért NP/NPK-műtrágya, miért nem csak nitrogén?

A búza optimális fejlődéséhez feltétlenül szükséges az őszi NPK-, vagy NP-alaptrágyázás. A talajban a foszfor és a kálium gyakran a növények számára nehezen felvehető formában van jelen (szerves vegyületekben, vagy talajásványokhoz kötötten), ezért célszerű a tápanyagokat műtrágyákkal biztosítani, amelyek a növények számára azonnal felvehető formában tartalmazzák ezeket a tápelemeket.
A foszfor nem csak önmagában fontos, de a nitrogént is csak megfelelő foszfor-ellátottság esetén tudják hasznosítani a növények. Ezért fontos, hogy a kedvező tápanyagarány eléréséhez és fenntartásához elegendő foszfort is juttassunk ki az őszi alaptrágyázás során. Különösen alacsony humusztartalmú talajokon van jelentősége a foszfor kijuttatásnak, mert ezekben a talajokban a foszfor nagyobb része szerves formában, a növények számára nem felvehető alakban van jelen, a műtrágya viszont azonnal felvehető foszfort biztosít.A káliumnak a télállóságban van kiemelt szerepe, hiszen számos funkciója közül a leglényegesebb az, hogy javítja a növények vízgazdálkodását, és fokozza a stressz- és fagytűrést.

Az 1. ábrán látható, hogy a búza jelentős foszfor- és káliumigénnyel rendelkezik, melyet már a fejlődés kezdetén biztosítani kell.  A búza kedvező fejlődéséhez legalább 2:1 = nitrogén:foszfor arány szükséges, amely a későbbi tavaszi nitrogén-kiegészítéssel állítható be.
Amennyiben a talaj foszforral kevésbé, káliummal viszont jól ellátott, gazdaságos az NP-műtrágyák használata. Olyan talajokon viszont, melyek foszfor- és káliumtartalma közepes, vagy annál alacsonyabb, mindenképpen NPK-műtrágyák alkalmazása javasolt.

Mit kell tudni a nitrogénről?

A műtrágya mennyiségét úgy állapítsuk meg, hogy az adott összetétel mellett a kijuttatott nitrogén mennyisége ne haladja meg a 40-50 kg/ha adagot. Ez a N-adag biztosítja a növények kezdeti fejlődését, de még nem veszélyezteti az áttelelést.
A nitrogén elsősorban a búza vegetatív tömegének kialakításában jelentős, főleg a bokrosodás és a szárba indulás fázisában. Azonban a kalászkezdemény kialakulása már a bokrosodás alatt megindul, tehát már ebben az időszakban eldől a várható termés mennyisége. A kalászkezdemény fejlődéséhez szükséges tápanyagokról folyamatosan gondoskodni kell, a bokrosodás fázisában fellépő N-hiány később nehezen pótolható. Ősszel tehát mindenképpen javasolt 30-50 kg N-hatóanyag kijuttatása, különösen, ha sok szármaradvány maradt a területen. A fennmaradó mennyiséget tavasszal, lehetőség szerint több alkalommal, megosztva juttassuk ki.

Tápanyag-ellátási javaslatunk búzára:

Talajtípus Alaptrágya Fejtrágya
Bokrosodáskor Szárbainduláskor Kalászoláskor*
Kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú talajok 300-350 kg/ha COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn 150-180 kg/ha NAC 27N 100-120 kg/ha NAC 27N 60-80 kg/ha NAC 27N
Jó kálium-ellátottságú talajok 150-250 kg/ha COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn 150-180 kg/ha NAC 27N 100-120 kg/ha NAC 27N 60-80 kg/ha NAC 27N

* amennyiben a csapadékviszonyok lehetővé teszik a tápanyagfelvételt