Kiemelkedő színvonalú gyártás-technológiai berendezések Linzben

A Borealis Agrolinz Melamine GmbH, az L.A.T linzi gyára 60%-kal csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását 1990 és 2010 között, miközben a termelés kismértékben ugyan, de növekedett. Az energiafelhasználás hatékonysága 2001. és 2010. között csaknem 20%-kal nőtt.  


Nemzetközi klímavédelmi megállapodások értelmében Ausztriának 1990. és 2008., illetve 2012. között 13%-kal kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását. A 2002 júniusában a kormány által elfogadott osztrák klímastratégia a kibocsátás csökkentése érdekében különféle célokat és intézkedéseket határoz meg az egyes szektorok számára. Az ausztriai ipar felé az az elvárás, hogy a több mint 1,0 millió tonnás termelés-növekedés ellenére az 1990-es években mért értékek alá csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az energiaintenzív vállalatok számára továbbá 2005 óta kötelező a részvétel az európai uniós emisszió-kereskedelemben. Ez a gyárak számára azt jelenti, hogy vagy nagyszabású környezetvédelmi beruházásokat kell végrehajtaniuk, vagy emissziós jogokat kell vásárolniuk.


A Borealis Agrolinz Melamine GmbH klímavédelmi beruházásai között a salétromsav-gyártással kapcsolatos újítások játszották a főszerepet. A salétromsav gyártása során az oxidáció közben nemkívánatos melléktermékként kéjgáz képződik. A kéjgázt használják az orvoslásban és az élelmiszeriparban, például a tejszínhab hajtógázaként. Közvetlen hatását tekintve a kéjgáz az emberre teljesen veszélytelen, ugyanakkor fokozza az üvegházhatást, ráadásul 310-szer nagyobb mértékben, mint a szén-dioxid. A Borealis Agrolinz Melamine GmbH 2003-ban egyik üzemébe beépíttette az Uhde egyik technológiáját, mely itt került elsőként alkalmazásra salétromsav-üzemben.  Ez a technológia a kéjgázkibocsátást 99%-kal, a nitrogén-oxid-kibocsátást pedig 90 ppm-ről szinte nullára csökkentette. 2009-ben sor került a másik salétromsavgyártó egységben is egy újabb beruházásra, mely technológia a kibocsátott gázok mennyiségét szintén 98%-kal csökkentette.
Ezek a beruházások és új technológiák, melyek a cég saját, önálló kezdeményezésére jöttek létre, új normákat vezettek be a salétromsav-üzemek levegőszennyezésének szabályozásában. Ezeket az erőfeszítéseket Linz városa a Linzer IRIS 2009 díjjal honorálta.

Büszkék vagyunk arra, hogy eredményeink nagy előrelépést jelentenek a klímavédelemben.