Fenntarthatóság

A fenntarthatóság koncepciójának lényege, hogy oly módon hasznosítunk egy megújuló rendszert, hogy közben ennek lényeges tulajdonságai változatlanok maradnak. Ma már ezt a fogalmat egyaránt vonatkoztathatjuk termékekre, vállalatokra, a nemzetgazdaságra vagy akár a társadalomra is. Egy fenntartható rendszerben a gazdasági, ökológiai és szociális szempontok kiegyenlített viszonyban állnak egymással.   

A jövő egyértelműen legnagyobb kihívása a világ népességének táplálása; anélkül, hogy további környezeti károkat okoznánk. A mezőgazdaság hatással van a környezet minden szférájára: a levegőre, a vízre, a talajra, a növény- és állatvilágra. Egy műtrágyagyártó felelőssége nem ér véget a gyártás során fellépő környezeti hatások mérséklésével, a termékek helyes felhasználásához is támogatást nyújt. Hogyan járulnak hozzá a műtrágyák a fenntarthatósághoz? Átfogó értelmezésben a válasz nem korlátozódik az egy hektárnyi szántóterületen megtermelt termés mennyiségére, hanem a környezetre gyakorolt hatások mértékét a megtermelt búza, repce vagy kukorica egy tonnájára vetíti le, és így hasonlítja össze a különböző intenzitású gazdálkodási módokat. Ha egy területen csak feleakkora hozamot érünk el, az egyben azt is jelenti, hogy az amúgy is szűkösen rendelkezésre álló földterületből még egy hektárt kell szántóföldként megművelni ahhoz, hogy a kívánt termésmennyiséget megtermeljük.

Klímavédelem és táplálkozásbiztonság

Manapság a világ népességének 48%-a műtrágyák révén jut táplálékhoz. 2030-ra a világ élelmiszerszükséglete további 50%-kal fog nőni. Mivel a rendelkezésre álló szántóföld nagysága erősen korlátozott, ezt a megnövekedett igényt csak egy intenzív, ugyanakkor fenntartható termelési mód fedezheti. A tisztán megtermelt, magas terméshozam elérésének elősegítése az L.A.T célja. Például a linzi gyár azzal, hogy a nitrogén-műtrágyákat alacsony károsanyag-kibocsátási szint mellett gyártja, már ma a holnap mércéit tűzi ki magának. Ez egyrészről hozzájárul a klímavédelemhez, másrészről a technológia kevesebb fosszilis energiát igényel, így műtrágyáink ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb. Ezt az alacsony szénlábnyom szintet Felső-Ausztria tartomány 2009-ben az IRIS környezetvédelmi díjjal tüntette ki. * szénlábnyom: egy termék előállítása során keletkezett üvegház-hatású gázok mennyisége, szén-dioxidban kifejezve.

N-Pilot

A jó mezőgazdasági gyakorlat elkötelezett híveként intenzíven támogatjuk a legmodernebb eljárások és berendezések használatát a gabonafélék nitrogénigényének meghatározásához. A kollégáink által használt N-Pilot készülék vevőinknek értékes segítséget nyújt a műtrágyaadagok kiszámításához.

Szántóföldi kísérletek és tanácsadás

Agráregyetemekkel, kutatóintézetekkel és termelőkkel kiépített kapcsolataink révén sokféle módon támogatjuk termékeink megfelelő felhasználását. Szántóföldi kísérletekkel- és bemutatókkal, mezőgazdasági szakkiállításokkal, illetve a különféle helyszíneken tartott „Téli esték” előadás-sorozattal tanúsítja az L.A.T a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét. 2011-ben ünnepeltünk Linzben fennállásunk 70. évfordulóját – és ez csak a kezdet!