Elkötelezettek vagyunk az etika iránt

Üzleti tevékenység magas etikai normák alapján  

A Borealis elkötelezettsége az etikus üzleti magatartás iránt mélyen gyökerezik a vállalat alapértékeiben. Felelősség, Tisztelet, Magasabb mérce és Nimblicity™ – ezeken nyugszik üzleti tevékenységünk alapja.  

A Borealis elismeri a nemzetközi közösség értékeinek tiszteletben tartása és támogatása iránti felelősséget, különösen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és fenntartja a nemzetközileg elismert munkanormákat operatív tevékenysége során, illetve az ellátási láncban. A Borealis kiterjedt etikai irányítási rendszert hozott létre, mely világosan meghatározza a normákat és irányelveket. Ennek a rendszernek az a célja, hogy megelőzzön mindennemű elfogadhatatlan magatartást. A Borealis korrupcióval szembeni zéró tolerancia irányelve nem tesz lehetővé kivételeket, a jogsértések pedig fegyelmi intézkedésekhez vezethetnek.  

A Borealis etika iránti elkötelezettsége túlmutat saját alkalmazottain – a Borealis valamennyi ügynöke, megbízottja, beszállítója és forgalmazója szintén köteles megfelelni a vállalat etikai elveinek.    

Etikai Politika  

A Borealis Etikai Politikája nemzetközi megállapodások alapján határozza meg azokat a minimális viselkedési normákat, melyeket elvárunk alkalmazottainktól, beszállítóinktól, forgalmazóinktól és minden üzleti partnerünktől. Az Etikai Politika olyan témák széles skáláját öleli fel, mint az emberi jogi normák, hogyan járjunk el érdekellentét esetén, hogyan előzzük meg a megvesztegetést, illetve a vállalat gazdasági versennyel kapcsolatos általános elvei. Az irányelvek számos nyelven elolvashatók, illetve letölthetők a Borealis weboldaláról.    

Etikai Nagykövetek  

A Borealis Etikai politikájának alkalmazását és tudatosítását elősegítendő, létrehoztunk az Etikai Nagykövetek átfogó hálózatát a Borealis különféle telephelyein, valamennyi üzleti funkcióban és kulturális környezetben, a vállalat egészében. Az Etikai Nagykövetek feladata a nagyfokú etikai tudatosság kialakítása és fenntartása a vállalatban, rendszeres tréningek, műhelyfoglalkozások, tudatosító kampányok által, melyek célcsoportjába minden alkalmazott beletartozik, szervezeti szereptől és hierarchiai szinttől függetlenül. Feladatuk továbbá a dolgozók segítése és támogatása olyan döntések meghozatalában, melyek etikai dilemmát vetnek fel.    

Panasztételi mechanizmus  

Az etikátlan magatartás jelentése számos csatornán keresztül megtörténhet, például bármely vezető vagy a Borealis Ethics Officer tájékoztatása révén.  A Borealis ‘QuestionLine’ olyan információs eszköz, mely elérhető e-mailen vagy telefonon, és maximálisan diszkrét módot biztosít alkalmazottainknak és külső partnereinknek az etikátlan magatartás jelentésére és/vagy kérdések, aggasztó körülmények felvetésére. Minden beérkezett jelzést regisztrálunk, értékelünk, dokumentálunk és kivizsgálunk, mielőtt megtesszük a megfelelő intézkedéseket.