Precíz kijuttatás

Precíz kijuttatás

A "Minimum Elv" alapján minden tápelemnek térben és időben a megfelelő mennyiségben kell rendelkezésre állnia. Ezért a homogén tápanyag kijuttatás elengedhetetlen feltétele a jó tápanyag hasznosulásnak, ezáltal a magas terméshozamoknak. Kizárólag a granulált COMPLEX műtrágyák tartalmazzák az összes tápelemet minden egyes szemcsében. Ezért kizárólag ezek használatával érhető el egyenletes tápelem eloszlás, valamint magas hozam a területen. 

Precíz kijuttatás related desktop image Precíz kijuttatás related tablet image Precíz kijuttatás related mobile image
Ábra: Huszonhárom szántóföldi kísérlet különböző kultúrákkal Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában és Franciaországban (1988-1992) a COMPLEX granulált műtrágyák használata magasabb hozamot eredményezett a fizikai kevert műtrágyákkal szemben. Átlagosan 400kg/ hektár hozam növekedést mértek a COMPLEX műtrágya használata esetén. (E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993 alapján.)
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

A fizikai kevert műtrágyákkal ellentétben a COMPLEX műtrágyák nem osztályozódnak tápelemenként a tárolás, szállítás, valamint a kijuttatás során. Az osztályozódás egyenletlen kijuttatáshoz, és inhomogén tápelem eloszláshoz vezet. Ez a különbség akár 30-40%-os is lehet, az egyes tápelemek eltérő szemcsemérete miatti osztályozódás következtében a fizikai kevert műtrágyáknál. A szabálytalan tápanyag kijuttatás halvány és sötét csíkok formájában mutatkozik meg a területen, ami végül hozam csökkenést eredményez. A kombinált műtrágyázás hatásosabb az elkülönítetten történőnél, nagyobb granulátum sűrűséget eredményez egységnyi területre (és növény egyedekre) vetítve, mint a fizikai kevert,- vagy monoműtrágyák.  

Precíz kijuttatás related desktop image Precíz kijuttatás related tablet image Precíz kijuttatás related mobile image
Az animáció kattintással indul
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Az egyenletes szóráskép a szántóföld minden részére ugyanolyan mennyiségű műtrágya kijuttatását jelenti. Az egyenletes eloszlás a tárcsa egyenletes röpítésétől függ, ill. a műtrágyaszóró két szomszédos elhaladása (el és vissza) közötti megfelelő átfedéstől.


A műtrágya szórásképének vizsgálatához a műtrágya tényleges kijuttatott dózisát mérik a röpítési távolság mentén, így a szóráskép keresztirányú görbéje felrajzolható. A szórás egyenletességét a relatív szórási együtthatóval (CV) mérik, amely a kijuttatott átlagos dózistól való eltérést számszerűsíti, és százalékos formában adja meg. A CV meghatározása az EN 13739 szabvány szerint a szórás és az átlagos eloszlás aránya. Minél alacsonyabb a CV értéke, annál jobb az eloszlás. Az eloszlás minőségét általában az alábbi módon fejezik ki:


• 0% < CV < 10% jó


• 10% < CV < 15% közepes


• CV >15% gyenge

Nitrogén
Nitrogén
Foszfor kijuttatás
Foszfor kijuttatás
Fizikai tulajdonságok
Fizikai tulajdonságok
A szóró beállítása
A szóró beállítása
Nitrogén

A pontatlan szórás komoly következményekkel jár. 30%-os szórási hiba esetén ezt már szabad szemmel is látható, túlszórt vagy alulszórt „csíkok” vagy „hullámok” jelzik. A műtrágya egyenetlen és pontatlan eloszlása a növények tápanyaghiányát okozza, ami hozamkieséshez és fehérjetartalom-csökkenéshez vezet, továbbá a nitrogén környezetbe jutásának kockázatához, ha a műtrágyát túladagolják.

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Az egyenlőtlen nitrogén eloszlás

Hamis feltételezés, hogy az egyenlőtlen nitrogén kijuttatás a területen kiegyenlítődik. A többlet műtrágyázás okozta hozam többlet soha nem képes az alul műtrágyázás okozta hozam kiesést kompenzálni, a hozam görbe telítődési jellege miatt. Ez minden hozam szinten igaz.

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

A többlet és alulműtrágyázás esetén fellépő nyereség és veszteség bemutatása egy 200 kg N/ha tervezett tápanyag kijuttatás esetében. Mivel a műtrágya dózis - hozam telítődési görbével írható le, így a hozam veszteség (piros), mindig nagyobb, mint a hozam nyereség (zöld).

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Foszfor kijuttatás

A foszfor a talajban nem mobilis tápelem, ez azt jelenti, hogy ahová a műtrágyaszóráskor lehullott, ott marad, és talajba oldódás után sem mozog. Ebből következik, hogy a növények gyökereinek kell a talajba oldódott foszfort tartalmazó szemcséket elérniük. Kizárólag a COMPLEX műtrágyák szórhatók ki egyenletesen, és ezáltal a műtrágyázás után nagy sűrűségben található meg a foszfor is mint tápelem a talajban.

Még abban az esetben is egyenletesebb a foszfor eloszlása a területen COMPLEX műtrágya alkalmazásával, ha teljesen egyenletes kijuttatást feltételezünk a fizikai kevert műtrágyáknál. Ez persze gyakorlatilag lehetetlen, a különböző szemcsék osztályozódása miatt. Szemben a COMPLEX műtrágyákkal, a fizikai kevert műtrágyák nem homogén szemcse szerkezettel rendelkeznek, így tárolás, szállítás és kijuttatás közben osztályozódnak. A COMPLEX műtrágyák esetében mind az öt szemcse tartalmaz foszfort is, míg a fizikai kevert esetében csak egy szemcse a foszfor. Ez azt jelenti, hogy ha 300kg COMPLEX 20/10/8 műtrágyát juttatunk ki hektáronként, akkor az átlagos távolság a foszfor szemcsék között 4,6cm lesz, míg fizikai kevert esetében a DAP szemcsék 10,3 cm-re lesznek egymástól.

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

A COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn műtrágya foszfor eloszlása sokkal sűrűbb, mint a monoműtrágyáké (DAP, vagy TSP). 100 kg P2O5 hektáronkénti kijuttatása 10,4 COMPLEX szemcsét eredményez dm2 -ként, 3,1 cm-es átlagos távolság mellett. DAP esetében ugyanez 3,4 szemcse azonos terület egységre vetítve, amely 5,4 cm-es átlag szemcse távolságot jelent. 

A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Fizikai minőség a pontos kijuttatáshoz

A granulált műtrágyák fizikai jellemzői jelentősen befolyásolják az alkalmazás minőségét, mert kihatnak a szemcse viselkedésére a szóróban, valamint a levegőben történő repülésre. Ezeket a tulajdonságokat meg kell őrizni, ezek tárolás közben sem változhatnak meg. A szórás egyenletessége és pontossága közvetlenül a műtrágya minőségének a függvénye, főleg széles szórásképű, nagy munkaszélességű szórógépek esetén: a műtrágyának ezért jól ismert és állandó fizikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A Borealis L.A.T kiemelten elkötelezett termékei minősége iránt.

A szemcsék szórása több fázisra bontható:


1) a műtrágya garatba hullása


2) a műtrágya elragadása a lapátok által


3) a műtrágyaadag felgyorsulása a lapát éle mentén


4) a műtrágya kirepülése adott szög alatt és sebesség mellett


5) a műtrágyaszemcsék röppályája

A fenti öt folyamat mindegyikében fontos szerepet játszanak a műtrágyák fizikai jellemzői.


FIZIKAI KRITÉRIUMOK

A Borealis L.A.T granulált műtrágyáinak fizikai jellemzőit optimalizálták, hogy védjék a terméket tárolás közben, és biztosítható legyen a pontos és egyenletes szórás. A tulajdonságok kombinációja A fizikai minőség fogalma számos fizikai tulajdonságot ölel fel, amelyek a szórást befolyásolják: sűrűség, gömbölyűség, keménység, átlagos átmérő, szemcseméret-eloszlás, porhányad és a nedvesség újraabszorbeálásnak való ellenállás. Ez azt jelenti, hogy a fizikai minőség egy létfontosságú követelmény! A Borealis L.A.T granulált műtrágyák választása garantálja a magas fizikai minőséget.


A szóró beállítása related desktop image A szóró beállítása related tablet image A szóró beállítása related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
A szóró beállítása

A pontos műtrágyaszórás, így az egyenletes eloszlás és a hatékony tápanyagellátás érdekében létfontosságú a szóró megfelelő beállítása. A Borealis L.A.T műtrágyacsaládjait a fő gépgyártók korszerű gépeikhez ajánlják. A gyári eredetinformációt szintén mellékelik. A zsákokon megadott információ alapján (a sarzsszám előtt) a gyártói adatbázisokban az eredetet a következő rövidítések jelölik:

  • A „GP” jelentése Borealis Grandpuits
  • A „GQ” jelentése Borealis Grand-Quevilly
  • Az „OTT” jelentése Borealis Ottmarsheim
  • A „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz” a Borealis Linz gyárra utal.
  • Ne feledje, hogy a gyártó üzem az árukísérő okmányokon is fel van tüntetve.