Robbanóanyag prekurzorokról szóló (EU) 2019/1148 rendelet

2021. február 1-jén hatályba lépett a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazására és felhasználására vonatkozó európai rendelet (EPR-rendelet (EU) 2019/1148) frissített változata. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a Borealis L.A.T szeretné megosztani Önnel azokat a lépéseket, amelyeket teljesítése nélkül a megrendelések zökkenőmentes lebonyolítása nem garantálható.

Az EPR-rendelet az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyagokkal kezelésére vonatkozó szabályokat határozza meg. 

A következő linkre kattintva elérhető az I. melléklet hatálya alá tartozó Borealis L.A.T által forgalmazott EPR-anyagok országonkénti listája: 


Annex I products Hungary.pdf

Értékesítés alkalmával kötelező ellenőrzés

Az EPR-rendelet követelménye, hogy minden ügyfélnek, aki a rendelet I. mellékletének hatálya alá eső terméket vásárolja, ki kell töltenie egy vásárlói nyilatkozatot. 

  • Ezért a Borealis kéri, hogy minden ügyfelük töltse ki és küldje vissza a rendelet IV. mellékletében található nyilatkozatot. Ez az alábbiakkal kapcsolatos információkat tartalmazza:
  • szakmai felhasználó vagy gazdasági szereplő státusz megjelölése (kereskedő, gazdálkodó)
  • EPR hatálya alá eső termékeink tervezett felhasználása
  • a cég általi rendelések leadására meghatalmazott személyek és ezen személyek személyazonosságának igazolása
  • EU-s adószám vagy annak hiányában a NAK-azonosító
  • aláírás


A kitöltött és aláírt nyilatkozatot vissza kell küldeni az implementations.EPlegislation@borealisgroup.com e-mail címre, melyhez kérjük csatolja:

  • minden, a vásárlói nyilatkozaton megnevezett és ezáltal a cég által rendelések leadására meghatalmazott személyek, személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (ha kétoldalas, úgy mindkét oldal) beszkennelt másolatát. (Az elfogadott személyazonosságot igazoló hatósági okmányok: személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély.)


Az EPR-rendelet előírása szerint ezt a folyamatot 12 havonta meg kell ismételnünk. Az éves frissítés az aktuális, legfrissebb vásárlói nyilatkozaton megadott aláírás dátumától függ. Ez egy részben előre kitöltött nyilatkozat, mely tartalmazza az Ön országában forgalmazott Borealis L.A.T termékportfóliót, a következő linkre kattintva érhető el: 


Annex IV HU Fertilizers.pdf

Annex IV HU Technical Nitrogen.pdfMinden beküldött dokumentumot biztonságosan tárolunk a GDPR követelményeinek és kötelezettségeinek megfelelően. A személyazonosságot igazoló okmányokat és a nyilatkozatokat a rendelet előírása alapján 18 hónapig kell tárolnunk.

Meghatározott termékekre (pl. Salétromsav) kiadott egyedi engedélyeket szintén ennek megfelelően gyűjtjük és tároljuk.

Robbanóanyag prekurzorokról szóló (EU) 2019/1148 rendelet related desktop image Robbanóanyag prekurzorokról szóló (EU) 2019/1148 rendelet related tablet image Robbanóanyag prekurzorokról szóló (EU) 2019/1148 rendelet related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
A termék átvételekor esedékes ellenőrzés

Annak ellenőrzése és biztosítása érdekében, hogy az EPR rendelet hatálya alá eső termékek - a megrendelő által meghatározott és a szállítási bizonylaton feltüntetett megadott címre kerülnek leszállításra - a Borealis L.A.T megköveteli a terméket átvevő személy teljes nevének és aláírásának a feltüntetését a szállítási dokumentumon.

Miután az EPR hatálya alá eső termék szállítóeszközre rakodása megtörtént, a szállítási cím megváltozása már nem lehetséges.

Gyanús ügyletek, lopás vagy jelentős áruhiány

A Borealis L.A.T alkalmazottai kötelező képzéseken vesznek részt a gyanús tranzakciók, az EPR-anyagokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók, azok eltulajdonítása vagy eltűnése eseténi teendőkkel és a nemzeti kapcsolattartó szervekhez történő 24 órán belüli jelentéskötelezettség lefolytatásával kapcsolatban.

Amennyiben a Borealis L.A.T által forgalmazott EPR rendelet hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban a fenti esetek (gyanús tranzakció, lopás vagy jelentős áruhiány/eltűnés) bármelyike fennáll, kérjük azt haladéktalanul jelentse a nemzeti kapcsolattartó szervnek.

A nemzeti kapcsolattartó pontok listáját az alábbi linken érheti el: nemzeti kapcsolattartó pontok listája