MŰTRÁGYÁT

KERESEK

TÁPANYAG

-TARTALOMMAL

NÖVÉNYKULTÚRA

SZÁMÁRA
Keresés

Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei

MI AZ, AMI FONTOS, ÉS MIÉRT FONTOS?


A modern repítőtárcsás műtrágyaszórók akár 18-24-36 méteres munkaszélességgel is dolgoznak. Ez viszont a legmagasabb szintű technikai es mechanikai követelményeket támasztja mind a műtrágyaszóró, mind a műtrágya felé. Minél nagyobb a szórásszélesség, annál jobb, egységesebb minőségű műtrágya szükséges.


Miről ismerhetők fel a jó minőségű műtrágyák?
A modern röpítőtárcsás műtrágyaszórók a másodperc egytized része alatt gyorsítják fel a szemcséket 150 km/h sebességre. Ilyenkor a műtrágyaszemcséket rendkívül nagy mechanikai erőhatás éri. Azon műtrágyák, melyek nem bírják ki ezt az extrém hatást, negatívan befolyásolhatják a termés mennyiségét és minőségét. A műtrágyák fizikai tulajdonságai tehát nagymértékben befolyásolják a szórhatóságot és szórásképet.
Kerek, sima, kemény és nehéz szemcsék – ezek azok a tulajdonságok, melyek szükségesek az optimális kijuttatáshoz.


A szemcse alakja és keménysége
A piacon háromféle műtrágya elérhető: granulált, prillezett es kompaktált. Minél kerekebb és simább a szemcse, annál egyenletesebben és messzebbre repül. Azt, hogy a szórásképet mennyire befolyásolja az oldalszél, az ún. Cw vagy Cd-érték, azaz a légellenállási együttható mutatja meg. Minél alacsonyabb ez az érték, annál kerekebb és szabályosabb a szemcse, így jobbak a repülési tulajdonságai és kevésbé befolyásolja a repülési ívet az oldalszél. Ezek mellett minél keményebb a szemcse, annál kisebb a lehetősége, hogy már a repítőtárcsán széttörjön. A széttört szemcsékből por képződik, ami rontja a műtrágya szemcseméret-eloszlását.


Sűrűség
A műtrágya sűrűségét (fajsúlyát) általában kilogramm/köbméterben (kg/m3) adják meg. Ugyanazon szemcseméret esetén a nagyobb fajsúlyú szemcsék messzebbre repíthetők, mint a könnyebbek. Ezáltal az átfedési zóna szélesedik: minél nagyobb a műtrágya sűrűsége, annál jobb lesz a szórás minősége. A felhasználónak mindig figyelnie kell a műtrágya fajsúlyára, főleg amennyiben kevert műtrágyát használ. Az eltérő sűrűségű műtrágyákból készült keverék röpítőtárcsás szóróval egyáltalán nem juttatható ki egyenletesen.


Kopás, porképződés, csomósodás
A szállítás és kiszórás közben fellépő mechanikai erőhatások a műtrágyaszemcsék kopását idézik elő. A műtrágya kopásállósága fontos minőségi jellemző, melyet a gyártók különböző bevonatokkal szoktak javítani. A porfrakció rontja a szórásképet, magasabb környezeti terhelést jelent, és nehezíti a munkakörülményeket. A por a traktor nyomvonalában többlet műtrágya-kijuttatást okoz, és a tárolás alatt hozzájárul a csomósodáshoz, összeálláshoz.


Szemcseméret
Fontos, hogy a műtrágya szemcsemérete egy adott intervallumon belül legyen, ez adja a szemcseméreteloszlást. Ugyanolyan sűrűség esetén a nagyobb szemcsék messzebbre, a kisebbek közelebbre repülnek, így lesz a jó szóráskép háromszög alakú. Egy jó műtrágya szemcséinek 90%-a 2,2-5,0 mm közötti átmérővel rendelkezik.

MIÉRT FONTOS MINDEZ?


Minél jobb minőségű a műtrágya, annál egyenletesebb a szóráskép. Az pedig, hogy minden egyes növény nagyjából azonos mennyiségű tápanyaghoz jusson, kulcsfontosságú a későbbi egyszerre fejlődés és érés szempontjából, ami nem utolsósorban a betakarítás minőségét is befolyásolni fogja.
Érdemes megfontolni, hogy több – különböző méretű és alakú szemcsékből álló – műtrágya keverékét, vagy granulált műtrágyát válasszunk. A kevert műtrágyák alkalmazása sokszor problémás, mivel a szemcsék különböző fizikai tulajdonságai miatt szinte lehetetlen ezekkel a termékekkel egyenletes szórásképet elérni.


Egyenletes szóráskép, több termés
A legtöbb esetben az egyenetlen szóráskép következményei szabad szemmel nem láthatóak, ezért észrevétlenek maradnak. 25%-os szórási hiba még nem észrevehető, viszont a termésveszteség már jelentős. Amikor a színbeli eltérések már szabad szemmel is megfigyelhetők, a szórási hiba már magasabb, mint 30%.


A nem megfelelő szóráskép következményei:
• gyengébb, egyenetlen minőség (fehérje- és olajtartalom)
• nagyobb fogékonyság a betegségekre
• betakarítási problémák
• magasabb szárítási költségek, elhúzódó érés
• megnövekedett környezetterhelés azokban a sávokban, amelyek túl sok műtrágyát kapnak


Egy jól megválasztott NPK-műtrágyával akár ötféle tápanyag is kijuttatható egyetlen művelet során (például COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn). A műtrágya nagyobb koncentrációja azt jelenti, hogy a szükséges tiszta hatóanyag-mennyiséget hektáronként kevesebb műtrágya kijuttatásával érhetjük el. A Borealis L.A.T COMPLEX műtrágyák minden egyes szemcséje a formulának megfelelő arányban tartalmazza az összes tápanyagot. Ezáltal a szegregáció (a különböző tulajdonságú műtrágyaszemcsék elkülönülése, rétegződése) miatt nem léphet fel szórási hiba, minden növény azonos mennyiségű tápanyagot kap.
MIÉRT ÉRDEMES ELLENŐRIZNI A SZÓRÁSKÉPET?


A kereskedelmi forgalomban levő műtrágyák szórási tulajdonságait rendszeresen vizsgálják zárt, ellenőrzött körülmények között. Az így megállapított beállítási értékeket tüntetik fel a gépgyártók a használati utasításokban. Ezen értékek azonban mesterséges körülmények közötti szórási próbákból származnak. A kedvezőtlen időjárási vagy tárolási körülmények megváltoztathatják a műtrágya szórási tulajdonságait. Ezért szükséges lehet a szántóföldi szórások alkalmával az adott műtrágyaszóró újrakalibrálása. A jó szóráskép grafikonja lapos háromszög alakú, széles átfedési területekkel. Csak igy lehetséges a többszörös átfedés, amivel a szórási hibák kiküszöbölhetőek. Az ellenőrzést mindenki saját maga elvégezheti rövid idő alatt, egy hordozható szóráskép-ellenőrző mérőtálca készlet segítségével.


A Borealis L.A.T COMPLEX NP- és NPK-műtrágyái a legkiválóbb minőséget képviselik. Egyenletes szemcseméretüknek és alacsony portartalmuknak köszönhetően akár vetéssel egy menetben, starterként is kijuttathatók. Válassza Ön is a minőséget!