Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához

Biztonságos kezelés és tárolás


Az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat - mivel veszélyt jelenthetnek a környezetre - a műtrágyaipar és a kapcsolódó szervezetek irányelveinek megfelelően kell tárolni. Így megelőzhetjük a felszíni vizek és a talajvíz nitráttal való szennyeződését.


A Borealis L.A.T 28%-nál alacsonyabb nitrogéntartalommal és 80%-nál kevesebb ammónium-nitrát (AN) tartalommal rendelkező műtrágyái veszélytelen anyagoknak minősülnek, általában nem gyúlékonyak és nem éghetőek szivarégés folyamán. Azonban a 28%-nál magasabb nitrogén-tartalmú, ammónium-nitrát alapú műtrágyák erősen oxidatív hatásúak, melyek szemirritációt okozhatnak. Az ilyen műtrágyák tárolása során speciális biztonsági előírásokat kell betartani, és ezen anyagok a szállítás során veszélyesnek minősülnek (ADR).

Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
A műtrágyák minőségének megőrzése


A műtrágyákat hőtől távol és 32 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja.


Biztosítson szellőzést és elegendő biztonsági teret a tető és a műtrágya rakat teteje között.


A legkorábban betárolt műtrágyát használja fel először, és tartsa naprakészen a műtrágyakészlet nyilvántartását.


Az AN (ammónium-nitrát) alapú műtrágyákat a karbamidtól elkülönítve kell tárolni.


A műtrágyákat mindig száraz és tiszta helyen tárolja. Azon tárolóhelyekre, amelyek padlózata nem 100%-ban vízzáró, a Borealis L.A.T az Absodan vagy a Terraperl használatát (forgalmazó az
IMERYS Absorbent - korábban Terramol, forgalmazó: Damolin) javasolja. Ebből négyzetméterenként 1-2 kg kiszórása az aljzatra segít a terméket szárazon tartani.


Zsákos műtrágya


Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést (a földről vagy vízáteresztő padlóról, szivárgó tetőről, nyitott ajtókból és tetőablakokból), és ha szükséges, helyezze a zsákokat raklapokra.


Kültéri tárolás esetén kerülje a csomagolt műtrágyák közvetlen napsugárzásnak való kitételét, tárolja azokat árnyékos és jól szellőző helyen. Ha nincs más alternatíva, takarja le a rakatot világos színű műanyag fóliával vagy ponyvával a zsákok védelme érdekében.

Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Ömlesztett műtrágya


Az ömlesztett műtrágyát takarja le nem gyúlékony műanyag fóliával vagy ponyvával.


Csökkentse a szétszóródás lehetőségét azáltal, hogy kerüli a túlrakodást. Tartsa tisztán a közlekedő utakat, a kiszóródott műtrágyát azonnal takarítsa fel. Ne hajtson át járművel a kiszóródott műtrágyán.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Megfelelő tárolás


 • A big bageket mindig piramis formában, egymást átfedve, és legfeljebb két rétegben ajánlott tárolni. Egy további, egyrétegű sor legyen az elülső (szabad, nem fal melletti) oldalakon.
 • A big bagek eltávolítása felülről lefelé történjen. A rakodási vagy kirakodási folyamat teljes ideje alatt meg kell őrizni a piramis formát.
 • A műtrágyák kezelése során ügyeljen arra, hogy ne károsodjon az áru. A big bag zsák sérülése esetén a várható lebillenés irányából ne közelítse azt meg, mivel instabillá válhat és leeshet, összezúzva a mellette álló embereket.
 • Ne engedje, hogy bárki a big bag rakat közelében álljon. A gyalogos közlekedéshez hagyjon biztonsági távolságot.
 • Ne hagyja, hogy a raklapok vagy a big bagek megdőljenek, és ne tárolja a rakatot lejtős területen.
 • A raklapokat pontosan egymásra kell rakni, legfeljebb két rétegben. Hasonlóan a big bag tárolásához, az első sorban a raklapok is csak egy rétegben legyenek.
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé kell elhordani. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy egy nagyobb mennyiség hirtelen meginduljon lefelé. Műtrágyahalom mozgatásánál mindig figyeljen erre a kockázatra.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Biztonsági szabályok


Soha ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.

A műtrágyákat az alábbiaktól elkülönítve kell tárolni:

 • Üzemanyag; szerves vagy éghető anyagok, például olajok és zsírok, fűrészpor, gabona, magvak, fű, szalma; fémsók, mint kromát, cink, réz, nikkel és kobalt vegyületek; sűrített gázok; növény-egészségügyi termékek
 • Erősen lúgos anyagok, mint a mész, cement és fém-salak
 • Vegyszerek, mint a sósav és kénsav; valamint az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat a kálium-kloridtól, ammónium-szulfáttól és a nátrium-kloridtól is el kell különíteni
 • Hőforrások, például kemencék, hegesztési és csiszolási munkák, lámpák, kapcsolók, elektromos kábelek, túlmelegedett gépalkatrészek, vagy bármilyen forrás, amely gyújtópontot vagy szikrát hozhat létre


A járműveket nem szabad a műtrágya tárolóhelyiségben parkolni, kivéve fel- vagy lerakodás alatt. A gépjárműveknek olaj- és üzemanyag szivárgástól mentesnek kell lenniük.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
A műtrágyák biztonságos kezelése


 • Mindig tompított élekkel rendelkező emelővillákat használjon annak érdekében, hogy elkerülje a big bag fülek esetleges sérülését.
 • A big bageket vagy raklapokat mindig sík talajra helyezze.
 • Szállítás közben kerülje a súrlódást, a zsákok érintkezését a talajjal.
 • Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor. A műtrágyák rakodása során senki ne tartózkodjon az emelési / szállítási területen vagy a megemelt big bag alatt.
 • Ügyeljen rá, hogy ne essen kár az áruban. Emelés közben kerülje a big bag kilengését, hogy megőrizze a munkagép stabilitását.
 • A láthatósági mellény viselése csökkenti az elütéses balesetek kockázatát.
 • A big baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, sose a big bag alatt, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy tömegű műtrágya kárt tegyen Önben.
 • Az üres big bag zsák nem tölthető újra, így át kell adni egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási vállalkozónak. Az újrahasznosítási logók jelzik, hogy a Borealis L.A.T hozzájárul a környezetvédelemhez.
Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
A műtrágyák kezelésének veszélyei


Külső hő (tűz, koncentrált hőforrás) esetén a kémiai reakció a műtrágyák bomlásához vezethet, amely mérgező gázok (nitrogén-oxid, ammónia) felszabadulását okozhatja, különösen nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.
A 28%-nál magasabb nitrogéntartalommal rendelkező, ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák, amennyiben helyesen tárolják őket, biztonságosak. Ennek ellenére robbanásképesek lehetnek, amennyiben több rendkívüli körülmény egyszerre lép fel:

 • Magas hő, amely megolvasztja a műtrágyákat
 • Gáz kibocsátás megfelelő szellőztető rendszer nélkül (magas nyomást létrehozva)
 • Az egyéb vegyi anyagokkal, például tüzelőolajjal, szerves anyagokkal való szennyeződés
 • Berobbanást okozó feltételek (gázpalack, lőszer)


További információkért olvassa el az egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlapon (www.borealis-lat.com).

Általános óvintézkedések


Kerülje a porképződést és annak bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését. Rendszeresen
ellenőrizze és tisztítsa meg egyéni védőeszközeit, hogy azok megőrizzék a megelőző funkciójukat.


Az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a termék
biztonsági adatlapjának 4. fejezetét (www.borealis-lat.com).


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Vészhelyzeti intézkedések tűz esetén


Helyezzen ki egy naprakész térképet a tároló létesítményekről és egy vészhelyzeti evakuálási tervet egy könnyen hozzáférhető helyen és tájékoztassa az ott dolgozókat a vészhelyzeti teendőkről.


Tűz vagy műtrágyából származó füst esetén:
1. Hívja a tűzoltóságot a 112-es számon (európai segélyhívó szám): adja meg a műtrágyák helyét és típusát
2. Ne lélegezze be a füstöt!
3. Evakuálja a területet
4. Evakuáljon másokat, anélkül, hogy veszélyeztetné saját magát
5. Biztosítsa az eszközöket (áramtalanítsa a berendezéseket)


A tűzoltáshoz nagy mennyiségű vizet használjon! Ne használjon vegyi tűzoltó készüléket, habot, gőzt vagy homokot az ammónium-nitrát alapú műtrágyákon, mivel azok bomlanak.


Biztonság


A REACH rendelet és az Európai Unió 98/2013-as, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelete alapján a következő pontok azokra a műtrágyákra vonatkoznak, amelyek legalább 16 %, ammónium-nitrátban kifejezett nitrogént (azaz legalább 8 % nitrát-nitrogént és 8 % ammónium-nitrogént) tartalmaznak.


Védje a műtrágyatároló létesítményeket az illetéktelen hozzáféréstől.

Tárolja a műtrágyát zárható helyiségekben, ezáltal csökkentve a lopások kockázatát.

Vezessen naprakész leltárt, hogy gyorsan megállapíthassa, ha lopás történt.

Ne hagyjon vagy tároljon big bag-es műtrágyát az út mentén, a szántóföldön, vagy nyilvános területen.

Haladéktalanul jelentse a készlet eltéréseit vagy veszteségeit a rendőrségnek.

Ne értékesítsen vagy ajándékozzon műtrágyát nem professzionális felhasználóknak.

Őrizze meg az összes kísérő dokumentumot (szállítólevél, számla, gyártási azonosító).

Ellenőrző lista


Az ellenőrző lista használatával megítélheti, mennyire biztonságosan tárolja Ön a műtrágyáját:


❏ Tartsa távol a műtrágyákat a hőforrásoktól
❏ Tartsa távol a nedvességet és vizet
❏ Védje a berendezéseket és a padlót a korróziótól
❏ Kerülje a homlokrakodó kanalának túltöltését,  tartsa tisztán a közlekedő utakat és kijáratokat
❏ A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé bontsa meg
❏ Óvja a 28%-nál több nitrogént tartalmazó műtrágyákat a közvetlen napfénytől
❏ Rakatolja biztonságosan a big bageket és raklapokat
❏ Körültekintően ürítse a big baget a műtrágyaszóróba
❏ MINDIG tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat
❏ Előzze meg a műtrágya-tároló létesítményekbe való jogosulatlan belépést
❏ Minden műtrágya rakat és tároló legyen megjelölve árukísérő okmánnyal
❏ Kezelje az üres zsákokat a helyi előírásoknak megfelelően


Vészhelyzet esetén hívja ezt a számot: +44 (0) 1235 239 670


JOGI NYILATKOZAT: A jelen dokumentumban foglalt információkat a Borealis L.A.T jóhiszeműen adja meg. A Borealis L.A.T és leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak az ezen információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért, vagy olyan károkért, amelyek az információk bármilyen módon történő felhasználásából erednek.