MŰTRÁGYÁT

KERESEK

TÁPANYAG

-TARTALOMMAL

NÖVÉNYKULTÚRA

SZÁMÁRA
Keresés

Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához

Biztonságos kezelés és tárolás


Az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat - mivel veszélyt jelenthetnek a környezetre - a műtrágyaipar és a kapcsolódó szervezetek irányelveinek megfelelően kell tárolni. Így megelőzhetjük a felszíni vizek és a talajvíz nitráttal való szennyeződését.


A Borealis L.A.T 28%-nál alacsonyabb nitrogéntartalommal és 80%-nál kevesebb ammónium-nitrát (AN) tartalommal rendelkező műtrágyái veszélytelen anyagoknak minősülnek, általában nem gyúlékonyak és nem éghetőek szivarégés folyamán. Azonban a 28%-nál magasabb nitrogén-tartalmú, ammónium-nitrát alapú műtrágyák erősen oxidatív hatásúak, melyek szemirritációt okozhatnak. Az ilyen műtrágyák tárolása során speciális biztonsági előírásokat kell betartani, és ezen anyagok a szállítás során veszélyesnek minősülnek (ADR).

A műtrágyák minőségének megőrzése


A műtrágyákat hőtől távol és 32 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja.


Biztosítson szellőzést és elegendő biztonsági teret a tető és a műtrágya rakat teteje között.


A legkorábban betárolt műtrágyát használja fel először, és tartsa naprakészen a műtrágyakészlet nyilvántartását.


Az AN (ammónium-nitrát) alapú műtrágyákat a karbamidtól elkülönítve kell tárolni.


A műtrágyákat mindig száraz és tiszta helyen tárolja. Azon tárolóhelyekre, amelyek padlózata nem 100%-ban vízzáró, a Borealis L.A.T az Absodan vagy a Terraperl használatát (forgalmazó az
IMERYS Absorbent - korábban Terramol, forgalmazó: Damolin) javasolja. Ebből négyzetméterenként 1-2 kg kiszórása az aljzatra segít a terméket szárazon tartani.


Zsákos műtrágya


Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést (a földről vagy vízáteresztő padlóról, szivárgó tetőről, nyitott ajtókból és tetőablakokból), és ha szükséges, helyezze a zsákokat raklapokra.


Kültéri tárolás esetén kerülje a csomagolt műtrágyák közvetlen napsugárzásnak való kitételét, tárolja azokat árnyékos és jól szellőző helyen. Ha nincs más alternatíva, takarja le a rakatot világos színű műanyag fóliával vagy ponyvával a zsákok védelme érdekében.

Ömlesztett műtrágya


Az ömlesztett műtrágyát takarja le nem gyúlékony műanyag fóliával vagy ponyvával.


Csökkentse a szétszóródás lehetőségét azáltal, hogy kerüli a túlrakodást. Tartsa tisztán a közlekedő utakat, a kiszóródott műtrágyát azonnal takarítsa fel. Ne hajtson át járművel a kiszóródott műtrágyán.


Megfelelő tárolás


 • A big bageket mindig piramis formában, egymást átfedve, és legfeljebb két rétegben ajánlott tárolni. Egy további, egyrétegű sor legyen az elülső (szabad, nem fal melletti) oldalakon.
 • A big bagek eltávolítása felülről lefelé történjen. A rakodási vagy kirakodási folyamat teljes ideje alatt meg kell őrizni a piramis formát.
 • A műtrágyák kezelése során ügyeljen arra, hogy ne károsodjon az áru. A big bag zsák sérülése esetén a várható lebillenés irányából ne közelítse azt meg, mivel instabillá válhat és leeshet, összezúzva a mellette álló embereket.
 • Ne engedje, hogy bárki a big bag rakat közelében álljon. A gyalogos közlekedéshez hagyjon biztonsági távolságot.
 • Ne hagyja, hogy a raklapok vagy a big bagek megdőljenek, és ne tárolja a rakatot lejtős területen.
 • A raklapokat pontosan egymásra kell rakni, legfeljebb két rétegben. Hasonlóan a big bag tárolásához, az első sorban a raklapok is csak egy rétegben legyenek.
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé kell elhordani. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy egy nagyobb mennyiség hirtelen meginduljon lefelé. Műtrágyahalom mozgatásánál mindig figyeljen erre a kockázatra.


Biztonsági szabályok


Soha ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.

A műtrágyákat az alábbiaktól elkülönítve kell tárolni:

 • Üzemanyag; szerves vagy éghető anyagok, például olajok és zsírok, fűrészpor, gabona, magvak, fű, szalma; fémsók, mint kromát, cink, réz, nikkel és kobalt vegyületek; sűrített gázok; növény-egészségügyi termékek
 • Erősen lúgos anyagok, mint a mész, cement és fém-salak
 • Vegyszerek, mint a sósav és kénsav; valamint az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat a kálium-kloridtól, ammónium-szulfáttól és a nátrium-kloridtól is el kell különíteni
 • Hőforrások, például kemencék, hegesztési és csiszolási munkák, lámpák, kapcsolók, elektromos kábelek, túlmelegedett gépalkatrészek, vagy bármilyen forrás, amely gyújtópontot vagy szikrát hozhat létre


A járműveket nem szabad a műtrágya tárolóhelyiségben parkolni, kivéve fel- vagy lerakodás alatt. A gépjárműveknek olaj- és üzemanyag szivárgástól mentesnek kell lenniük.


A műtrágyák biztonságos kezelése


 • Mindig tompított élekkel rendelkező emelővillákat használjon annak érdekében, hogy elkerülje a big bag fülek esetleges sérülését.
 • A big bageket vagy raklapokat mindig sík talajra helyezze.
 • Szállítás közben kerülje a súrlódást, a zsákok érintkezését a talajjal.
 • Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor. A műtrágyák rakodása során senki ne tartózkodjon az emelési / szállítási területen vagy a megemelt big bag alatt.
 • Ügyeljen rá, hogy ne essen kár az áruban. Emelés közben kerülje a big bag kilengését, hogy megőrizze a munkagép stabilitását.
 • A láthatósági mellény viselése csökkenti az elütéses balesetek kockázatát.
 • A big baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, sose a big bag alatt, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy tömegű műtrágya kárt tegyen Önben.
 • Az üres big bag zsák nem tölthető újra, így át kell adni egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási vállalkozónak. Az újrahasznosítási logók jelzik, hogy a Borealis L.A.T hozzájárul a környezetvédelemhez.
A műtrágyák kezelésének veszélyei


Külső hő (tűz, koncentrált hőforrás) esetén a kémiai reakció a műtrágyák bomlásához vezethet, amely mérgező gázok (nitrogén-oxid, ammónia) felszabadulását okozhatja, különösen nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.
A 28%-nál magasabb nitrogéntartalommal rendelkező, ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák, amennyiben helyesen tárolják őket, biztonságosak. Ennek ellenére robbanásképesek lehetnek, amennyiben több rendkívüli körülmény egyszerre lép fel:

 • Magas hő, amely megolvasztja a műtrágyákat
 • Gáz kibocsátás megfelelő szellőztető rendszer nélkül (magas nyomást létrehozva)
 • Az egyéb vegyi anyagokkal, például tüzelőolajjal, szerves anyagokkal való szennyeződés
 • Berobbanást okozó feltételek (gázpalack, lőszer)


További információkért olvassa el az egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlapon (www.borealis-lat.com).

Általános óvintézkedések


Kerülje a porképződést és annak bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését. Rendszeresen
ellenőrizze és tisztítsa meg egyéni védőeszközeit, hogy azok megőrizzék a megelőző funkciójukat.


Az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a termék
biztonsági adatlapjának 4. fejezetét (www.borealis-lat.com).


Vészhelyzeti intézkedések tűz esetén


Helyezzen ki egy naprakész térképet a tároló létesítményekről és egy vészhelyzeti evakuálási tervet egy könnyen hozzáférhető helyen és tájékoztassa az ott dolgozókat a vészhelyzeti teendőkről.


Tűz vagy műtrágyából származó füst esetén:
1. Hívja a tűzoltóságot a 112-es számon (európai segélyhívó szám): adja meg a műtrágyák helyét és típusát
2. Ne lélegezze be a füstöt!
3. Evakuálja a területet
4. Evakuáljon másokat, anélkül, hogy veszélyeztetné saját magát
5. Biztosítsa az eszközöket (áramtalanítsa a berendezéseket)


A tűzoltáshoz nagy mennyiségű vizet használjon! Ne használjon vegyi tűzoltó készüléket, habot, gőzt vagy homokot az ammónium-nitrát alapú műtrágyákon, mivel azok bomlanak.


Biztonság


A REACH rendelet és az Európai Unió 98/2013-as, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelete alapján a következő pontok azokra a műtrágyákra vonatkoznak, amelyek legalább 16 %, ammónium-nitrátban kifejezett nitrogént (azaz legalább 8 % nitrát-nitrogént és 8 % ammónium-nitrogént) tartalmaznak.


Védje a műtrágyatároló létesítményeket az illetéktelen hozzáféréstől.

Tárolja a műtrágyát zárható helyiségekben, ezáltal csökkentve a lopások kockázatát.

Vezessen naprakész leltárt, hogy gyorsan megállapíthassa, ha lopás történt.

Ne hagyjon vagy tároljon big bag-es műtrágyát az út mentén, a szántóföldön, vagy nyilvános területen.

Haladéktalanul jelentse a készlet eltéréseit vagy veszteségeit a rendőrségnek.

Ne értékesítsen vagy ajándékozzon műtrágyát nem professzionális felhasználóknak.

Őrizze meg az összes kísérő dokumentumot (szállítólevél, számla, gyártási azonosító).

Ellenőrző lista


Az ellenőrző lista használatával megítélheti, mennyire biztonságosan tárolja Ön a műtrágyáját:


❏ Tartsa távol a műtrágyákat a hőforrásoktól
❏ Tartsa távol a nedvességet és vizet
❏ Védje a berendezéseket és a padlót a korróziótól
❏ Kerülje a homlokrakodó kanalának túltöltését,  tartsa tisztán a közlekedő utakat és kijáratokat
❏ A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé bontsa meg
❏ Óvja a 28%-nál több nitrogént tartalmazó műtrágyákat a közvetlen napfénytől
❏ Rakatolja biztonságosan a big bageket és raklapokat
❏ Körültekintően ürítse a big baget a műtrágyaszóróba
❏ MINDIG tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat
❏ Előzze meg a műtrágya-tároló létesítményekbe való jogosulatlan belépést
❏ Minden műtrágya rakat és tároló legyen megjelölve árukísérő okmánnyal
❏ Kezelje az üres zsákokat a helyi előírásoknak megfelelően


Vészhelyzet esetén hívja ezt a számot: +44 (0) 1235 239 670


JOGI NYILATKOZAT: A jelen dokumentumban foglalt információkat a Borealis L.A.T jóhiszeműen adja meg. A Borealis L.A.T és leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak az ezen információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért, vagy olyan károkért, amelyek az információk bármilyen módon történő felhasználásából erednek.