Korist od nutrijenta

  • Za zdravu ishranu biljka te njihovu reprodukciju potrebno je 12 osnovnih elemenata. Potrebna količina varira od biljke do biljke, te samoj ulozi pojedinog elementa u rastu biljaka; međutim, svaki element ima svoju važnu ulogu te zahtijeva jednaku pozornost. Ovisno o potrebnim količinama za biljku (visoka, srednja i niska), razlikujemo 3 kategorije elemenata: