Sigurno skladištenje gnojiva

 §  Pravilno skladištenje gnojiva

Ako se skladišti na pogrešan način, gnojiva na bazi amonijevog nitrata (AN) predstavljaju prijetnju za okoliš, zbog mogućeg zagađivanja površinskih i podzemnih voda. Posebnu pozornost  također treba primijeniti kako bi se spriječio neovlašteni pristup gnojivima, zbog opasnosti od krađe i kasnije zlouporabe, npr. u svrhu izrade eksploziva. Iz tog razloga, važno je biti u potpunosti u skladu sa svim zakonskim zahtjevima koji uređuju skladištenje gnojiva i poštivati smjernice industrije umjetnih gnojiva i s njima povezanih udruženja.

Borealis gnojiva sadrže manje od 80% AN i manje od 28% nitrata (N) klasificiraju se kao neopasna, uglavnom ne-zapaljiva i ne-goruća, tijekom progresivne termičke razgradnje (ne podržavaju plamen). Međutim, gnojiva s visokim sadržajem dušika (N iznad 28%) sadrže snažne oksidirajuće agense koji mogu izazvati iritaciju oka. U skladištu takvih gnojiva moraju postojati posebne sigurnosne smjernice, i ona se smatraju opasnim teretima u prometu.

SAVJET
Za sve kontejnere i skladišta čija dna nisu 100% vodonepropusna, Borealis L.A.T preporučuje korištenje Terramol-a (prodaje ga Damolin) kao podloge. Primjena 1-2 kg Terrramol-a  po m2 pomaže da vreće sotaju suhe i na taj način se smanjuje broj reklamacija.

Uputa o sigurnosti
• mineralnih gnojiva moraju se skladištiti odvojeno od:
O benzina; organskih materijala kao što su ulja i masti, piljevina, žitarice, sjemenke, trave; i metalne soli, kao što su kromat, cink, bakar, nikal i spojevi kobalta
O jako alkalnih materijala kao što su vapno, cement i metalna šljaka
O tvari kao što su solna kiselina i sumporna kiselina
O izravnih izvora topline kao što su peći, svjetiljke, prekidači, pregrijani dijelovi strojeva
• Zaštitite skladište gnojiva od neovlaštenog pristupa kako bi se smanjila opasnost od krađe, te održavajte redovitu kontrolu stanja

 

• Nepravilnim rukovanjem kemijska gnojiva mogu nadražiti i oštetiti kožu i oči. Uvijek nosite prikladnu zaštitnu opremu (zaštitne naočale, rukavice, kombinezon). Nikad nemojte pušiti ili konzumirati hranu ili piće u prostoru u kojem su uskladištena gnojiva.
• Gnojiva moraju biti jasno označena na lokalnom jeziku, u skladu sa zakonom. Prateći dokumenti za određeni proizvod moraju biti vidljivi na svakom pakiranju.

 

• Ažurirana karta skladišta i plan mjera za slučaj evakuacije moraju biti postavljeni na lako dostupnom mjestu, a osoblje mora biti obaviješteno o postupanju u hitnim situacijama.
• U slučaju požara, odmah pozvati vatrogasce. Otvorite bilo koje krovne otvore i gasiti sa dostatnom količinom vode. Voda je jedino pogodno sredstvo za gašenje.
• Ne držite ureu u blizini amonijevog nitrata budući da ove tvari nisu kompatibilne.
U hitnim slučajevima pozovite: +44 (0) 1235 239 670

 

 

 

Bez obzira na pakiranje – rinfuza, 25/50 kg vreće, jumbo vreće – vodite brigu o slijedećem:

Gnojiva koja sadrže amonijev nitrat (AN) ne držite na temperaturama iznad 32 ° C, jer visoke temperature razgrađuju granule. Imajte na umu da su prostori ispod krovnog grebena  žarišta iznimno visokih temperatura.

Uvijek skladištite gnojiva na suhom mjestu. Spriječite kontakt sa vodom iz tla,  vodopropusnih podova, krovova koji prokišnjavaju, otvorenih vrata i krovni prozora, čak i s mokrih vozila u blizini). Gnojiva koja sadrže AN pri skladištenju odmah prekrijte plastičnom folijom ili ceradom.

Mineralna gnojiva sadrže hranjive soli koje mogu izazvati koroziju nezaštićenih metala i betonskih površina. Oprema se najbolje može zaštititi i održavati redovitim i temeljitim čišćenjem s vodom. Beton se može zaštititi od karbonizacije premazom plastike, bitumena ili epoksi smole.

Gnojiva u rinfuzi

Izbjegavajte pretovar zbog rizika od izlijevanja, te nemojte voziti preko rasutog gnojiva. Održavajte prolaze i puteve urednim i čistim, rasuto gnojivo počistite odmah.

Gnojivo pohranjeno u strmim hrpama treba grabiti od vrha do dna kako bi se smanjila opasnost od urušavanja.Uvrećana gnojiva

U pravilu, vreće se ne bi trebale skladištiti na otvorenom. Gnojiva koja sadrže više od 16% dušika ne bi smjela biti izložena suncu. Ako ne postoji alternativa za vanjsku pohranu, stavite vreće na sjenovito mjesto.

Pri unutarnjem skladištenju jumbo vreće trebaju biti složene u dva reda najviše; ako se vreće skladište vani slažite ih samo u jedan red. Cik-cak ili preklopno slaganje poboljšava stabilnost. Palete bi trebao biti složene u dva reda unutra i jednom redu ako su vani. Pazite da se palete, vreće ili obloge ne naginju, nemojte ih slagati na nagibu. Pri rukovanju gnojiva, pazite da ne oštetite robu.
Budite oprezni prilikom punjenja rasipača gnojivom: nikada nemojte stajati ispod uzdignute jumbo vreće. Jumbo vreće se trebaju otvarati pri dnu sa sklopivim nožem dijagonalnim pokretom. Viličar treba imati zaobljene rubove kako bi se izbjegla oštećenja ručki za podizanje.

Prazne jumbo vreće nisu za višekratnu upotrebu. Logo za recikliranje na vrećama označava doprinos Borealis L.A.T-a  zaštiti okoliša.

Za više informacija: www.productstewardship.eu/site/index.php.


Popis za sigurno pohranjivanje gnojiva
Koristite ovaj popis kako biste bili sigurni da se Vaše gnojivo skladišti na siguran način.

• Zaštitite gnojiva od izvora topline
• Zaštitite gnojiva od vlage i vode
• Zaštitite opremu i tlo od korozije
• Izbjegavajte preopterećenja i držati prolaze i pristup urednim
• Gnojivo u rinfuzi u strmim hrpama treba grabiti od gore prema dolje
• Gnojiva koja sadrže više od 16% N čuvajte dalje od izravnog sunčevog svjetla
• Jumbo vreće i palete pohranjujte s pažnjom
• Pazite pri otvaranju jumbo vreće u rasipač
• Pridržavajte se sigurnosnih smjernica u svakom trenutku
• Spriječite neovlašteni pristup skladištu gnojiva
• Osigurajte da je prateća dokumentacija vidljiva na svakom pakiranju
• odlažite praznu ambalažu gnojiva u skladu s lokalnim propisima