Aktualni savjet za gnojidbu

Sigurnosne mjere pri skladištenju gnojiva

Gnojiva spakirana u vreće ne bi trebalo čuvati na otvorenom, a proizvodi koji sadrže preko 16% dušika ne smiju ni u kom slučaju biti izloženi...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Utjecaj PH na dostupnost pojednih elemenata biljkama

PH vrijednost tla ovisi o godišnjim dobima – tijekom ljeta, mikrobiološki procesi u tlu su intenzivniji, pH je niža, dok su zimi svi procesi u tlu...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Važnost Sumpora za biljke

Uloga sumpora u metabolizmu biljaka, u velikoj mjeri slična je ulozi dušika. Dakle, dobra opskrbljenost sumporom osigurava ne samo visok prinos, već...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Koje dušično gnojivo odabrati?

Različita gnojiva sadrže dušik u različitim oblicima i koncentraciji, te prema tome, imaju i različita svojstva. Pri donošenju odluke o vrsti...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Kada koristiti NPK gnojiva sa manjim sadržajem dušika?

Fosfor i kalij tradicionalno se primjenjuju u jesenskoj obradi zemljišta, budući da na ovaj način dospijevaju u one slojeve tla u kojima će se...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Gnojidba uljane repice

Što je sjetva uljane repice ranija, to će joj biti potrebno manje dušika jer je period do zime duži i biljka ima više vremena da uskladišti dovoljno...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Potrebe šećerne repe za dušikom

 U proizvodnji šećerne repe, posebna pažnja se treba posvetiti prehrani dušikom, s obzirom da njegov nedostatak smanjuje prinos, dok prekomjerna...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Pravilnom gnojidbom osigurajte visoke prinose!

COMPLEX 15/15/15 kao optimalan izbor

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Jesenska gnojidba pšenice i ječma

Razmišljate li već o prinosima sljedeće godine?

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Jesenska gnojidba pšenice i ječma

Razmišljate li već o prinosima sljedeće godine?

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Druga gnojidba ozime pšenice: 50 do 80 kg/ha N!

U fazi razvijanja izbojaka gnojidba dušikom utječe na broj izbojaka na samoj biljci, te na broj zrna na klipu.

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Brzi učinak nitrata u hladno proljeće

Usjevi koriste više od 90% dušika u obliku nitrata.

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Vodotopivost gnojiva


Visoki prinosi samo uz vodotopiva fosforna gnojiva. Fosfati se ubrajaju u najvažnije tvari u ishrani biljaka i predstavljaju nezamjenjivu komponentu...

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Gnojidba ozimog ječma u fazi vlatanja

Prihranite s 150 do 220 kg/ha KAN-a.

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Osigurajte visoke prinose kukuruza uz NPK!

Kao sve biljke koje se okopavaju, kukuruz se ubraja u PK-osjetljive kulture.

[više]
Aktualni savjet za gnojidbu

Koje dušično gnojivo odabrati?

Dušična gnojiva sadrže dušik u različitim oblicima, pa stoga imaju različite karakteristike i način djelovanja.

[više]