Povećajte preciznost rada Vašeg rasipača

Ravnomjerno rasipanje gnojiva na njivi: povećava prinos za preko 300 kg/ha pšenice!

Efekti neravnomjernog rasipanja gnojiva često ostaju neprimijećeni. Devijacije od 25% nisu vidljive, međutim gubici u prinosu su značajni. Kada jasne razlike u boji postanu očigledne, koeficijent odstupanja je već preko 30%.

 Posljedice neravnomjernog rasipanja:

  • smanjena i nejednaka kvaliteta (po sadržaju proteina i ulja)
  • veći rizik od infekcija
  • lošiji prinos
  • veći troškovi zbog isušivanja
  • povećan ekološki stres na dijelovima gdje dolazi do preklapanja

Posude za testiranje rasipanja: idealan način za potvrdu bočne distribucije

Vrijeme koje je potrebno za kvalitetnu optimizaciju distribucije je oko 1 sat. Sa posudama za testiranje možete kontrolirati karakteristike procesa rasipanja. Sadržaj prašine, čvrstina granula i raspodjela granula po veličinama, ključni su za optimalan način rasipanja.

Kako možete prepoznati visokokvalitetno gnojivo?

Centrifugalni rasipači gnojiva dovode granule gnojiva do ubrzanja od 150 km/h za manje od jedne desetinke sekunde. Sile koje tom prilikom djeluju na granule, izazivaju snažno mehaničko opterećenje. Gnojiva koja ne mogu izdržati ovakve ekstremne okolnosti utječu na prinos i kvalitetu biljnih kultura. Fizička svojstva gnojiva značajno djeluju na učinak i obrazac rasipanja kod svih rasipača!

Okruglo, glatko, čvrsto i teško - to su ključne karakteristike gnojiva za optimalno rasipanje.

Moderni disk rasipači imaju daljinu rasipanja od preko 60 metara. Samo okrugle, glatke, teške i čvrste
granule gnojiva mogu izdržati ubrzanje. Na slici se može videti obrazac rasipanja NPK iz Linca,
u poređenju sa mešanim đubrivom. Usled višestrukog preklapanja, distribucija nutrijenata je stabilna i
precizna i biljke ih dobijaju ravnomerno.