Glatke, okrugle LAT granule za potpunu prehranu tla hranjivim tvarima

Pogreške prilikom rasipanja koje su najčešće uzrokovane neadekvatnim postavkama te održavanjem rasipača još uvijek se često događaju u praksi.
 Neravnomjerno rasipanje hranjivih tvari ima negativan učinak na prinos i kvalitetu žetvenih proizvoda, te otežava upravljanje zalihama hranjivih tvari u tlu kao i samu žetvu.

U praksi je od izuzetne važnosti znati kako utječe kvaliteta rasipanja s ciljem posvećivanja više pažnje tom čimbeniku prilikom apliciranja gnojiva.
Učinak pogrešaka rasipanja na prinos žitarica
Uopćeno, pogreške pri rasipanju su označene koeficijentom varijacije (odstupanje od prosječne vrijednosti, izražen u postotku) od rasipanja gnojiva po radnoj širini.

Ukoliko su pogreške rasipanja ispod 10 % slika rasipanja je ocijenjena s vrlo dobar,  dok će ocjena biti dobar ukoliko su pogreške ispod 15%.
Pogreške rasipanja ispod 25 % u praksi imaju, iako nevidljive golim okom, učinak na razvoj prinosa žitarica (tablica 1).

Pogreške u rasipanju u % Prinos dt/ha Gubitak prinosa dt/ha
0 83,7
10 83,3 - 0,4
20 82,0 - 1,7
30 79,9 - 3,8
50 73,2 - 10,5

Gubici prinosa pšenice ovisno o pogreškama rasipanja (28 pokusa, BASF Limburgerhof, 1986- 1998)

Ako se mogu uočiti uvelike različite zelene trake u usjevima ili u iznimnim slučajevima na uskladištenim žitaricama, riječ je pogreškama pri raspivanju do 50% (slika 1 i 2).
Posljedica su gubici od 1000 kg/ha.