Čimbenici uspjeha

Gnojidba vodi k uspjehu- optimalan prinos te stav koji vodi ka održivom radu su u poljoprivredi od iznimne važnosti. Samo ukoliko su na takav način uključeni svi sudionici možemo postići unosan rezultat.

BOREALIS L.A.T  daje podršku poljoprivrednicima sa svojim poljoprivrednim i tehničkim znanjem. Pročitajte više o ravnomjernijem rasipanju gnojiva, pravilnom skladištenju, te preporučene količine apliciranja proizašle iz vlastitih terenskih pokusa.

Mineralna gnojiva su visoko profitablna. Pročitajte više o profitabilnosti te optimalnim količinama za apliciranje.