„Izvrsna“ tehnička postrojenja u Linzu

Borealis Agrolinz Melamine d.o.o., matična tvrtka firme BOREALIS L.A.T uspjela je smanjiti emisiju stakleničkih plinova u Linzu uz blago povećanu proizvodnju od 1990. do 2010. godine za gotovo 60%. Energetska učinkovitost  povećana je za dvadesetak posto u razdoblju od 2001. do 2010. godine.

Na temelju međunarodnih obveza za očuvanje klime Austrija je bila obvezna u razdoblju od 1990. do 2008. tj. 2012. godine, emisiju stakleničkih plinova smanjiti za 13%. Stoga njezina strategija za očuvanje klime, koju je u lipnju 2002. donijelo Ministarstvo, definira ciljeve i mjere za smanjenje emisije po sektorima. Od austrijske se industrije očekuje da unatoč rastu proizvodnje emisiju stakleničkih plinova smanji za više od 1,0 milijuna tona i to na temelju vrijednosti iz 1990. godine. Nadalje, od energetsko intenzivnih tvrtki zahtjeva se da sudjeluju u trgovini emisijama diljem Europske unije koja je planirana za 2005. godinu. One su obvezne ulagati u mjere zaštite klime ili kupovati ovlaštenja za emisije.

Dušikov monoksid koristi se u prehrambenoj  industriji, kao na primjer potiskivač šlaga, te u medicini. Svojim direktnim djelovanjem potpuno je bezopasan za ljude. Međutim, dušikov monoksid je staklenički plin koji djeluje 310 puta jače od CO2.

Ulaganja u zaštitu klime

Najvažnija je investicija provedena na području proizvodnje KAN-a. Tijekom procesa proizvodnje KAN-a dolazi do stvaranja dušikovog monoksida kao nepoželjnog nusproizvoda za vrijeme oksidacije. Tvrtka Borealis Agrolinz Melamine d.o.o. 2003. godine u jednom od svojih pogona instalirala je Uhde tehnologiju, prvu takve vrste u pogonima za proizvodnju KAN. Navedena tehnologija smanjila je emisiju dušikovog monoksida za 99%, a emisiju NOx s 90 ppm svela na skoro nulu. U 2009. godini je  u jednom postrojenju instalirana druga tehnologija što je rezultiralo smanjenjem emisija od 98% u tom postrojenju.

Tvrtka je ove projekte pokrenula dobrovoljno i time je postavila nove standarde za smanjenje onečišćenja zraka u postrojenjima za proizvodnju KAN-a. Upravo su ta nastojanja nagrađena nagradom za očuvanje okoliša grada Linza, Linzer IRIS 2009.

Radi se o velikom napretku za očuvanje klime.