Održivost

Koncept održivosti opisuje upotrebu sustava koji se može regenerirati na način da isti zadrži svoje bitne osobine. U današnje vrijeme se taj pojam koristi za proizvode, tvrtke i ekonomiju, te društvo. Ekonomija, ekologija i društvo trebaju biti uravnoteženi.

Održiva prehrana svjetskog stanovništva uz istovremenu zaštitu okoliša veliki je izazov budućnosti. Poljoprivreda djeluje na sve sfere okoliša: zrak, vodu, tlo, floru i faunu. Stoga proizvođač mineralnih gnojiva nije odgovoran samo za utjecaj svojih proizvodnje na okoliš, nego i za njihovu primjenu. Kako mineralno gnojivo pridonosi održivosti? Opsežan odgovor ne ograničava se na jedan hektar oranice, nego pokazuje svoj utjecaj po toni pšenice, kukuruza i uljene repice. Ipak upola smanjen prinosa znači da će morati biti obrađen još jedan hektar već i tako malog broja obradivih površina.

Zaštita klime i osiguranje hrane

48% svjetskog stanovništva danas živi od mineralnih gnojiva, s time kako će se do 2030. godine će se potreba za prehrambenim namirnicama povećati za daljnjih 50%. Budući da su dostupne poljoprivredne površine ograničene, samo intenzivna i istovremeno održiva proizvodnja može pokriti spomenute potrebe. Stoga je cilj firme BOREALIS L.A.T poticati na čistu proizvodnju s visokim prinosima u uzgoju bilja. Proizvodnja dušićnih gnojiva u obliku nitrata s vrlo malim emisijama u Linzu na primjer već danas postavlja mjerila budućnosti. Na taj se način štiti klima, te se istovremeno koristi manje fosilne energije, uslijed čega naša gnojiva imaju najniži ekološki otisak/trag. Taj „low carbon footprint standard“ već je nagrađen 2009. godine s nagradom za zaštitu okoliša IRIS Savezne zemlje Gornja Austrija.

N-Tester 

S obzirom na obvezu dobre poljoprivredne prakse naša tvrtka potiče upotrebu najmodernijih metoda i uređaja za točno određivanje potrebe za dušikom pojedinih poljoprivrednih kultura. N-tester i N-savjetodavna baza podataka, koja se bazira na mjerenjima provedenim N-testerom, našim klijentima pomaže u planiranju gnojidbe.

Analize tla i savjetodavna služba

Putem mnogobrojnih kontakata s praksom podupiremo pravilnu primjenu naših proizvoda. Analize tla, obilasci polja, poljoprivredni sajmovi ali i velim broj organiziranih događaja tijekom zime u suradnji s poljoprivrednicima na licu mjesta svjedoče o angažmanu tvrtke BOREALIS L.A.T vezano uz održivost. U Linzu smo 2011. godine proslavili 70. obljetnicu postojanja – a to je tek početak!