Posvećenost Borealis-a etičkim principima

Mi u Borealis-u poslujemo u skladu s visokim etičkim standardima

Posvećenost Borealis-a etičkom poslovanju čvrsto je ugrađena u osnovne vrijednosti tvrtke: Odgovornost, Poštovanje, Nadilaženje, Nimblicity ™ - koje pokreću sve naše aktivnosti i naš način poslovanja. Borealis prihvaća odgovornost da poštuje i promiče vrijednosti međunarodne zajednice, a posebno Opće deklaracije o ljudskim pravima, te da podržati međunarodno priznate radne standarde u svojim operativnim aktivnostima i lancu nabave. Borealis je ustanovio sveobuhvatan sustav upravljanja etikom s jasno definiranim standardima i uputama. Cilj ovog sustava je da spriječi sve vrste neprihvatljivog ponašanja. Borealisova politika netolerantnosti prema korupciji ne prihvaća nikakve iznimke i svaki prekršaj imat će za posljedicu stegovne mjere. Posvećenost Borealis-a etici ne odnosi se samo na naše zaposlenike - svi zastupnici Borealis-a, dobavljači i distributeri također su u obavezi da posluju u skladu s kompanijskim etičkim principima.

Politika etičkog poslovanja

Zasnovana na međunarodnim sporazumima, Borealis-ova politika etičkog poslovanja uspostavlja minimalne standarde ponašanja čije poštivanje se očekuje od zaposlenika, dobavljača, distributera i svih ostalih poslovnih partnera. Politika se odnosi na razne teme, koje uključuju standarde vezane za ljudska prava, ponašanje u situacijama kada se javi sukob interesa, izbjegavanje mita, kao i opća načela sudjelovanja u konkurentskim odnosima na tržištu. Upute su dostupne na više jezika i mogu se preuzeti s Borealis-ove web stranice. Veleposlanici etike Kako bi se podržala i ubrzala implementacija i svijest o Borealis-ovoj politici etičkog poslovanja, uspostavljena je široka mreža veleposlanika etike na svim lokacijama na kojima je Borealis prisutan, među svim poslovnim funkcijama i u svim kulturama.

Veleposlanici etike

pomažu pri stvaranju i održavanju svijesti o etičkim principima u tvrtki preko redovitih treninga, radionica i kampanja koje su usmjerene ka svim zaposlenim, bez obzira na njihovu poziciju u organizaciji ili hijerarhijskom nivou na kome se nalaze. Oni također podržavaju i pomažu zaposlene u donošenju ispravnih odluka kada se suoče sa etičkim dilemama.

Mehanizam žalbi i reklamacija

Slučajevi neetičkog ponašanja mogu se prijaviti na različite načine, kao što je obavještavanje linijskog menadžera ili Borealis-ovog službenika zaduženog za etiku. Borealis-ov '' upitnik '' je dostupan preko elektronske pošte ili telefona i predstavlja način za skretanje pažnje, što zaposlenicima ili vanjskim suradnicima omogućuje da na vrlo pouzdan i povjerljiv način prijave slučajeve neetičkog ponašanja i / ili da pokrenu određena pitanja. Svaki znak uzbune u vezi potencijalnog neetičkog ponašanja se registrira, procjeni, dokumentira i istraži prije poduzimanja odgovarajuće aktivnosti.

Etika poslovanja Borealis-a

To top