COMPLEX 14/10/20 +10SO3

Ovo kompleksno gnojivo ima visoki udio vodotopivog fosfata (85%), visoki udio kalija i sumpora (kod povećane potrebe za kalijem potreban je i sumpor).
Područja primjene: Ovo NPK gnojivo s naglašenim kalijem pogodno je za tla siromašna kalijem, tj. za proizvođače koji uzgajaju puno šećerne repe, sijena, za lagana tla i tla koja se ne gnoje stajskim gnojivom.

COMPLEX 14/10/20 +10SO3

 •                
 • Veličina zrna: 3,1-3,9 mm
 • Specifična težina: 1050 kg/m³
 • Porijeklo:
  • Linz
Narudžba proizvoda

Pregled

 • Ispire li se dušik nakon netom provedene gnojidbe u slučaju jakih kiša ili nevremena?
 • Koji oblik dušika je najbolji za gnojidbu žitarica?
 • Koje količine hranjiva su idealne za gnojidbu repice u jesen?
 • Koliko supmora je potrebno repici?
 • Je li meliorativna gnojidba kukuruza bolja od površinske gnojidbe?
 • Koliki vremenski razmak je potreban između kalcizacije i gnojidbe mineralnim gnojivom s udjelom dušika?
 • Kolika trebaju biti mjerenja gnojidbe fosfatima kod kukuruza?
 • Kakva je topivost fosfata kod L.A.T NPK-a?
 • Gdje mogu kupiti L.A.T gnojivo?
 • Koja NP/NPK formula najbolje odgovara uz kravlji gnoj?
 • Koja NP/NPK formula najbolje odgovara uz svinjski gnoj?
 • Koja NP/NPK formula najbolje odgovara uz pileći gnoj?
Ispire li se dušik nakon netom provedene gnojidbe u slučaju jakih kiša ili nevremena?
U slučaju jakih kiša bitnu ulogu imaju vrsta tla i količina padalina po vremenskoj jedinici. Velike količine vode u vrlo kratkom vremenu, koje na nagnutim površinama dovode do klizanja gornjih slojeva tla, uslijed odljeva fine zemlje barem djelomično djeluju na količinu hranjivih tvari na polju. Međutim na ravnim površinama nema bojazni od gubitka hranjiva nakon provedene gnojidbe. Do prodiranja u dublje slojeve tla dolazi samo kod plićih tala, tj. u periodu bez vegetacije.
Koji oblik dušika je najbolji za gnojidbu žitarica?
Kako bismo žitarici omogućili dobar početak u vegetaciju, važno je gnojidbu provesti s topljivim hranjivim tvarima brzog djelovanja. U to vrijeme, kada je temperatura tla još jako niska, prednost se daje dušiku u obliku nitrata. Urea u to vrijeme često djeluje prekasno i nekontrolirano.
Koje količine hranjiva su idealne za gnojidbu repice u jesen?
Prije nego što repica uđe u zimsko razdoblje, idealno je da joj promjer glave korjena bude 1 cm i da je razvijeno od 10 do 20 listova na stabljici. Pri tome se količina od 60 do 80 kg N/ha kod brzog razvoja povećava na više od 100 kg N/ha. Najčešće količina dušika u tlu nije dovoljna da bi se zadovoljile navedene potrebe, pa se stoga u jesen provodi gnojidba s 40 do 60 kg N/ha. U usporedbi s gnojidbom samo s dušikom, NPK formule sa sumporom (15/5/15 +7SO3+Zn; 14/10/20 +10SO3) prilikom gnojidbe u jesen daju vidljiva poboljšanja u prinosu.
Koliko supmora je potrebno repici?
Količina repice s prinosom od 4 tone po hektaru preko zrna repice uzima 32 kg S/ha, dok cijela biljka kod istog prinosa uzima 56 kg S/ha. Budući da gotovo nema unosa sumpora iz atmosfere i da mineraliziranje tla sumporom nastupa dosta kasno (tek pri temperaturi tla od 12°C), provodi se gnojidba sumporom u količinama od 30 - 40 kg S/ha.
Je li meliorativna gnojidba kukuruza bolja od površinske gnojidbe?
Na ovo pitanje ne može se općenito odgovoriti niti s "da" niti s "ne". Sigurno je da na teškim glinenim tlima, koja se u proljeće polako zagrijavaju, tj. u godinama s niskim temperaturama u svibnju i lipnju kao i na tlima siromašnima fosforom meliorativna gnojidba utječe na poboljšanje prinosa. Na toplim mjestima ili u godinama brzog razvoja mladice uslijed toplog proljeća ili tla bogatog fosforom navedena gnojidba ne donosi nikakve razlike u prinosu. Ako nije provedena meliorativna gnojidba, kukuruz pokazuje vrlo razgranat korijen u usporedbi sa stanjem u slučaju meliorativne gnojidbe - u godinama sa suhim ljetima bolji korijenski sustav može povući više vode iz tla, te na taj način ostvariti veći prinos.
Koliki vremenski razmak je potreban između kalcizacije i gnojidbe mineralnim gnojivom s udjelom dušika?
Općenito nakon gnojidbe kod pH vrijednosti preko 9 dolazi do gubitka dušika. Karbonati imaju pH vrijednost od max. 7,5 što znači da bi se gnojidba mogla provesti odmah nakon kalcizacije, bez bojazni od gubitka dušika. Ukoliko se kalcizacija provodi s toplivim kalcijem, koji nisu vezani s ugljikom (kalcij oksid, mješani kalcij), trebalo bi između kalcizacije i gnojidbe dušikom ili provesti obradu tla ili pričekati padaline.
Kolika trebaju biti mjerenja gnojidbe fosfatima kod kukuruza?
Pokusi iz prijašnjih godina su pokazali da gnojidba fosfatima u visini odbitka putem količine žetve donosi optimalne prinose. Osim toga prihranjene P-količine većinom nisu rezultirale većim prinosima. Kod prinosa suhog kukuruza od 11 tona po hektaru preporuča se gnojidba fosforom od 80-90 kg P2O5/ha.
Kakva je topivost fosfata kod L.A.T NPK-a?
Sva NPK gnojiva iz Linza imaju topivost fosfata od preko 80% i stoga djeluju brzo i sigurno.
Gdje mogu kupiti L.A.T gnojivo?
L.A.T proizvodi mogu se kupiti u privatnim poljoprivrednim trgovinama i skladištima. Informirajte se u Vašoj trgovini od povjerenja!
Koja NP/NPK formula najbolje odgovara uz kravlji gnoj?
Budući da kravlji gnoj sadrži malo fosfata, ali puno kalija, najbolja nadopuna je NP gnojivo kao 18/25 ili 20/20.
Koja NP/NPK formula najbolje odgovara uz svinjski gnoj?
Svinjski gnoj sadrži s otprilike 3,5 kg/m3 jednaku količinu fosfata i kalija. Ako se kukuruz prije sjetve prihranjuje s ca. 20 kg/m3 svinskog gnoja, NPK gnojivo kao 20/8/8 ili 21/7/7 predstavlja optimalnu nadopunu.
Koja NP/NPK formula najbolje odgovara uz pileći gnoj?
Pileći gnoj je s otprilike 5 kg/m3 fosfata i 3 kg/m3 kalija P-naglašeno stajsko gnojivo. Odgovarajuća nadopuna hranjiva su P-siromašne formule kao 14/10/20 ili 24/10 (kod veće opskrbe kalijem).