ASU 20 N +60SO3

Amonij sulfat je granulirano mineralno gnojivo, koje sadrži dušik u amonijskom obliku i sumpor u sulfatnom obliku – odmah dostupan biljkama. ASU se može primjenjivati kod gnojidbe svih kultura, a posebno kod onih koje zahtijevaju veću količinu sumpora (uljarice, mahunarke, povrće), te ratarskih kultura za postizanje visokih prinosa i poboljšanje kvalitete.
Područja primjene: koristi se predsjetveno i u prihrani, na alkalnim tlima pospješuje dostupnost fosfora biljkama.

ASU 20 N +60SO3

Narudžba proizvoda

Pregled

  • Ispire li se dušik nakon netom provedene gnojidbe u slučaju jakih kiša ili nevremena?
  • Koji oblik dušika je najbolji za kasnu gnojidbu žitarica?
  • Koji oblik dušika je najbolji za gnojidbu žitarica?
  • Koliki vremenski razmak je potreban između kalcizacije i gnojidbe mineralnim gnojivom s udjelom dušika?
  • Gdje mogu kupiti L.A.T gnojivo?
  • Odgovaraju li N-tester preporuke za svako dušično gnojivo?
Ispire li se dušik nakon netom provedene gnojidbe u slučaju jakih kiša ili nevremena?
U slučaju jakih kiša bitnu ulogu imaju vrsta tla i količina padalina po vremenskoj jedinici. Velike količine vode u vrlo kratkom vremenu, koje na nagnutim površinama dovode do klizanja gornjih slojeva tla, uslijed odljeva fine zemlje barem djelomično djeluju na količinu hranjivih tvari na polju. Međutim na ravnim površinama nema bojazni od gubitka hranjiva nakon provedene gnojidbe. Do prodiranja u dublje slojeve tla dolazi samo kod plićih tala, tj. u periodu bez vegetacije.
Koji oblik dušika je najbolji za kasnu gnojidbu žitarica?
U pravilu se u kasnoj gnojidbi mogu upotrijebiti i brzodjelujući nitratni dušik u obliku NAC-a i urea. Pri tome važnu ulogu ima termin gnojidbe. Za vrijeme razvijanja klasa biljka pšenice jako brzo prolazi kroz razvojne stadije od EC 39 (potpuno razvijen list) do EC 55 (sredina razvijanja klasa). Kasnom gnojidbom s ureom u stadiju razvoja lista postiže se pozitivan utjecaj na sadržaj proteina. Ako se u isto vrijeme provede gnojidba s NAC-om, ta će se gnojidba dušikom na temelju brzog djelovanja nitrata još jasnije odraziti na prinos, te također povećati udio proteina. Ukoliko se ciljano ide na povećanje udjela proteina, preporuča se provesti gnojidbu NAC-om kratko nakon početka klasanja.
Koji oblik dušika je najbolji za gnojidbu žitarica?
Kako bismo žitarici omogućili dobar početak u vegetaciju, važno je gnojidbu provesti s topljivim hranjivim tvarima brzog djelovanja. U to vrijeme, kada je temperatura tla još jako niska, prednost se daje dušiku u obliku nitrata. Urea u to vrijeme često djeluje prekasno i nekontrolirano.
Koliki vremenski razmak je potreban između kalcizacije i gnojidbe mineralnim gnojivom s udjelom dušika?
Općenito nakon gnojidbe kod pH vrijednosti preko 9 dolazi do gubitka dušika. Karbonati imaju pH vrijednost od max. 7,5 što znači da bi se gnojidba mogla provesti odmah nakon kalcizacije, bez bojazni od gubitka dušika. Ukoliko se kalcizacija provodi s toplivim kalcijem, koji nisu vezani s ugljikom (kalcij oksid, mješani kalcij), trebalo bi između kalcizacije i gnojidbe dušikom ili provesti obradu tla ili pričekati padaline.
Gdje mogu kupiti L.A.T gnojivo?
L.A.T proizvodi mogu se kupiti u privatnim poljoprivrednim trgovinama i skladištima. Informirajte se u Vašoj trgovini od povjerenja!
Odgovaraju li N-tester preporuke za svako dušično gnojivo?
N- tester se ciljano primjenjuje za vrijeme gnojidbe za vrijeme vlatanja i kasne gnojidbe i daje aktualne preporuke za dušik. Te preporuke trebaju se provesti odmah nakon određivanja, pa se stoga preporučuju dušična gnojiva brzog djelovanja, kako bi se potreba biljke zadovoljila u tom trenutku.