TRAŽIM

GNOJIVO

KOJE SADRŽI

HRANJIVO

ZA

KULTURU

Traži
  • Tekstura tla
  • Min. Temperatura
  • pH
  • Padaline
  • Vernalizacija
  • Gustoća biljke
  • Dubina sijanja
Bundeva
Ključni faktori
Opće informacije
Opće informacije
Potrebe za hranjivim tvarima
Potrebe za hranjivim tvarima
Gnojidba
Gnojidba

Element

Usvajanje

(Jedinica/t proizvodnje)

Uklanjanje

(Jedinica/t proizvodnje)

Osjetljivost na nedostatak

Srednje osjetljivo

TE