... u pravoj dozi

Cilj je gnojidbe osigurati optimalne hranjive tvari usjevima u svim fazama njihova životnog ciklusa radi ostvarivanja ciljeva u smislu prinosa i kvalitete. Redovita primjena gnojiva dodatno omogućava održavanje plodnosti tla. Primjena odgovarajuće doze ključna je za učinkovitu uporabu gnojidbenih jedinica, odnosno ekonomski održivu proizvodnju. Primjena premalo ili previše gnojiva nije poželjna; to može smanjiti prinos, narušiti kvalitetu i štetno utjecati na maržu ostvarenu poljoprivredom. Odgovarajuća doza ključni je temelj integrirane gnojidbe, koja je dostupna zahvaljujući asortimanu tvrtke Borealis L.A.T. Naše su formulacije bogate hranjivim tvarima koje se izravno upijaju; u kombinaciji s uporabom naših poljoprivrednih alata za pronalazak odgovarajuće doze, one jamče maksimalnu učinkovitost uzgoja.
Odaberite odgovarajuću dozu
Odaberite odgovarajuću dozu
Spriječite volatizaciju
Spriječite volatizaciju
Objašnjenje primjene za N i S
Objašnjenje primjene za N i S
Objašnjenje primjene za P i K
Objašnjenje primjene za P i K
NISU SVI OBLICI DUŠIKA JEDNAKI 

Volatizacija može zahvatiti sva gnojiva koja sadrže značajan udio dušika u obliku uree i amonijaka. Stoga su urea i dušična otopina vrlo osjetljive na volatizaciju amonijaka. Količina dušika koja se ispusti u zrak ne služi kao prihrana za biljke!


Gnojiva bogata dušikom u obliku nitrata, kao što su gnojiva tvrtke Borealis L.A.T, ne isparavaju.


Stoga su učinkovitija: primijenjene jedinice dostupne su isključivo za biljku i nema gubitaka! Potencijalni je gubitak volatizacijom amonijaka značajan: dodati EMEP izvor s dušičnom otopinom 8 % primijenjenog dušika potencijalno se izgubi volatizacijom amonijaka, s ureom 12 % primijenjenog dušika potencijalno se izgubi kroz volatizaciju amonijaka. - Volatizacija amonijaka predstavlja ekološke (acidifikacija zraka) i poslovne probleme (štetni učinak na dobru prihranu usjeva te stoga prinos). Taj fenomen objašnjava razliku u poljoprivrednoj učinkovitosti među gnojivima.

Objašnjenje primjene za P i K related desktop image Objašnjenje primjene za P i K related tablet image Objašnjenje primjene za P i K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
EKONOMSKI UTJECAJ
Gubici zbog volatizacije amonijaka tijekom primjene mineralnog ili organskog gnojiva prepoznati su kao glavni uzrok smanjenja učinkovitosti gnojiva već duže vrijeme. Dušik koji ispari ne doprinosi prihrani biljke te stoga dovodi do gubitka prinosa što predstavlja trošak za poljoprivrednike. S obzirom da se količina dušika izgubljenog volatizacijom ne može procijeniti, uzgajivači obično primjenjuju veće doze dušične otopine i uree da bi nadomjestili gubitke. Takva sustavna praksa povećavanja doza dovodi do kroničnog pregnojavanja, što smanjuje marže i utječe na okoliš
EKOLOŠKI PROBLEM

Smanjenje emisija amonijaka uvjet je za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Nakon što se nanese, amonijak doprinosi acidifikaciji tla, što dovodi do gubitka bioraznolikosti i eutrofikacije. Također je uključen u stvaranje prašine, koja narušava kvalitetu zraka i utječe na naše zdravlje. 96 % emisija NH3 u Francuskoj mogu se pripisati poljoprivredi, od čega 76 % otpada na gospodarenje tekućim otpadom od stoke, a 20 % na primjenu mineralnih gnojiva.

Odabir gnojiva s niskim potencijalom volatizacije predstavlja jamstvo učinkovitosti i točnog doziranja.

RAZUMIJEVANJE FENOMENA VOLATIZACIJE AMONIJAKA
Volatizacija amonijaka postupak je kojim se NH4+  pretvara u plinoviti oblik NH3 i ispušta u atmosferu. Pojavljuje se na površini tla iz izvora amonijskog dušika: gnojivo urea (urea, dušična otopina) ili tekućeg otpada od stoke.  Gubitak dušika kroz volatizaciju amonijaka usko je povezan s uvjetima tla (pH, kapacitet izmjene, poroznost, udio vode itd.) i lokalnim vremenskim uvjetima (oborine, temperatura, brzina vjetra, vlažnost atmosfere itd.). Kemijski oblik mineralnog gnojiva (bogatog dušikom iz uree i amonijskim dušikom) i njegovo stanje (tekuće ili kruto) važni su parametri koji određuju volatizaciju amonijaka.
UKLJUČENA SU ČETIRI FIZIKALNO-KEMIJSKA FENOMENA

1. Povećanje zalihe amonijaka u polju Volatizacija ovisi o udjelu dušika u gnojivu koji se može nalaziti u obliku amonijaka.

2. Prijenos između slojeva tla Prijenosi između slojeva tla zapravo smanjuju dostupnost amonijskog dušika na površini. Stoga svaki čimbenik koji poboljšava prodiranje dušika smanjuje volatizaciju (npr. ubacivanje gnojiva u tlo).

3. Fizikalno-kemijska ravnoteža Ravnoteža između različitih vrsta (amonijev ion amonijak) i oblika (adsorbirani, otopina, plin) određuje udio amonijskog dušika u obliku plinovitog amonijaka. Ta se ravnoteža regulira s pomoću pH, temperature i kationskog izmjenjivačkog kapaciteta (KIK).

4. Prijenos u atmosferu Prijenos u atmosferu u suštini ovisi o brzini vjetra, ali svi su vremenski i površinski uvjeti uključeni u taj mehanizam

Objašnjenje primjene za P i K related desktop image Objašnjenje primjene za P i K related tablet image Objašnjenje primjene za P i K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Integrirana uporaba hranjivih tvari uzima u obzir njihove specifičnosti u smislu ciklusa. Dušik i sumpor, koji su mobilni u tlu u svojem mineralnom obliku, integriraju se tijekom razdoblja života usjeva ili dijela njegova ciklusa. Slično tome, odluka o primjeni elemenata u tragovima ovisi o usjevima koji se uzgajaju.
OBJAŠNJENJE PRIMJENE DUŠIKA
Prilagođena gnojidba postiže ravnotežu između potreba usjeva za dušikom s jedne strane i zalihe dušika s druge: zalihe iz tla, dušik osiguran putem mineralnih gnojiva i tekućeg otpada stoke. Obično se upotrebljava slika vage. Ako je zaliha niža od potreba usjeva, neće se postići ciljni prinos i bruto marža za poljoprivrednika bit će smanjena.
Objašnjenje primjene za P i K related desktop image Objašnjenje primjene za P i K related tablet image Objašnjenje primjene za P i K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Potrebe biljke ovise o vrsti, sorti i ciljnom prinosu. Povezane su s ciljnom razinom biomase, koja određuje ekonomski rezultat usjeva. Izračun je okviran i provodi se netom prije nego usjev uđe u fazu intenzivne apsorpcije (na kraju zime za pšenicu) uz primjenu pretpostavki o očekivanoj proizvodnji na parceli i dinamiku opskrbe dušikom iz tla. Da bi izračun bio relevantniji, potrebno je izmjeriti ostatak dušika (zaliha mineraliziranog dušika koja je već dostupna na kraju zime).
Objašnjenje primjene za P i K related desktop image Objašnjenje primjene za P i K related tablet image Objašnjenje primjene za P i K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
OBJAŠNJENJE PRIMJENE SUMPORA
U 25 godina atmosfersko ispuštanje SO2 od industrije smanjeno je šest puta i nastavlja se smanjivati. Ključni je trenutak na kraju zime, kada tlo treba osigurati sulfat koji se može izravno upiti, ali slaba mineralizacija u veljači/ožujku odgađa opskrbu sumporom za upijanje; ista se stvar događa s dušikom. Osim toga, sumpor je vrlo mobilan u tlu i osjetljiv je na ispiranje tijekom velikih zimskih oborina. Nedovoljna dostupnost sumpora može dovesti do značajnog gubitka prinosa te je stoga potrebno uvijek primjenjivati fiksnu količinu na kraju zime. Primjena sumpora na kraju ciklusa također povoljno utječe na strne žitarice tako što poboljšava kvalitetu proteina.
Objašnjenje primjene za P i K related desktop image Objašnjenje primjene za P i K related tablet image Objašnjenje primjene za P i K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Uz fosfor i kalij gnojidba se integrira tijekom duljeg razdoblja, ovisno o rotaciji usjeva. Način gnojidbe PK-om temelji se na četiri kriterija:


  • Potreba usjeva Udio PK-a u tlu
  • Povijest gnojidbe
  • Zaoravanje ostataka
  • U nastavku su navedene potrebe i iznošenje prema usjevu.