… u pravo vrijeme

Za učinkovitu prihranu biljaka hranjive tvari moraju im biti dostupne u pravom trenutku. To označava potrebu za hranjivim tvarima u topivom obliku da bi se ispunile potrebe u pravom trenutku. Drugim riječima, hranjive tvari moraju se osigurati kada god se osjeti potreba za njima! Usklađivanje primjene gnojiva s potrebama biljaka ključni je čimbenik uspjeha za povećanje učinkovitosti gnojiva.
PODJELA PRIMJENE DUŠIKA
Precizno usklađivanje dostupnosti dušika s trenutačnim potrebama biljke i stvarnom zalihom hranjivih tvari u tlu maksimalizira prinos, minimalizira ekološki utjecaj i optimalizira zaradu. Podijeljena primjena najbolja je poljoprivredna praksa u većini uvjeta. Gnojiva koja predvidljivo otpuštaju dušik dostupan biljkama, kao ona iz našeg asortimana, najbolja su za podijeljenu primjenu. Osim toga, tvrtka Borealis L.A.T uključena je u širenje uporabe alata za upravljanje dušikom N-Pilot®, koji pomaže poljoprivrednicima izmjeriti potrebe biljaka za dušikom da bi mogli u skladu s tim prilagoditi primjenu dušičnog gnojiva i primijeniti ga kada je potreban usjevu. Gnojiva na bazi nitrata i alat za upravljanje N-Pilot® naša su rješenja za vaš uspjeh.
… u pravo vrijeme related desktop image … u pravo vrijeme related tablet image … u pravo vrijeme related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
GNOJIDBA NA KRAJU ZIME
Gnojidba tijekom razdoblja usvajanja biljki nužna je za visok koeficijent unosa. To je osobito točno za fosforna gnojiva. Da bi se uklonio rizik od retrogradacije fosfora (insolubilizacija) ili ispiranja (nitrati, sulfati i kalij), od ključne je važnosti primjena hranjivih tvari točno onda kada su potrebne. U razdoblju ponovnog rasta na kraju zime, nakon dugog razdoblja hladnog i vlažnog vremena, dostupnost je hranjivih tvari u tlu najmanja, a potrebe su najveće. Dodavanje gnojiva od ključne je važnosti jer tlo može dati samo određenu količinu: organske se tvari ne mineraliziraju prije nego se dosegne određena temperatura. Osim toga, zalihe iz tla nisu dovoljne tijekom razdoblja rasta. Tijekom izduživanja stabljike pšenica treba 1 kg P2O5 po hektaru dnevno i preko 1,5 kg N/ha dnevno! Gnojidba na kraju zime gnojivom NPK+S optimalizira trošak rasipanja, dok visoka kvaliteta proizvoda optimalizira sam postupak rasipanja. Rasipanje NPK gnojiva na početku razdoblja rasta omogućava brz vegetativni razvoj, što dugoročno jamči prinos i kvalitetu. Primjena NPK gnojiva u proljeće također pomaže zaštiti plodnost tla.
MAKSIMALIZIRANJE UČINKA POSLJEDNJE GNOJIDBE DUŠIKOM
U svibnju i lipnju, pri posljednjoj gnojidbi dušikom na završetku faze izduživanja stabljike, poljoprivredni i vremenski uvjeti ne omogućavaju uvijek ostvarivanje najvećeg mogućeg učinka primjene gnojiva. Rizik od volatizacije povećava se kada ne padne dovoljno kiše (manje od 10 mm) tijekom tri dana nakon rasipanja. Nitratni oblik nije osjetljiv na gubitke zbog volatizacije amonijaka i jednostavnije se izravno unosi. Amonijev nitrat bogat je dušikom u nitratnom obliku zbog čega je preferirani oblik, osobito za posljednju gnojidbu. To je potvrđeno mnogim poljoprivrednim ispitivanjima: 0,3 posto više proteina uz amonijev nitrat u usporedbi s ureom, dugoročno ispitivanje (izvor ADA/UNIFA) s rotacijom uljane repice / pšenice / ječma. 0,5 % više proteina u prosjeku s amonijevim nitratom u usporedbi s otopinom dušika, ispitivanja DEFRA-e između 2003. i 2005. godine u UK-u.