… na pravom mjestu

FIZIČKA KVALITETA ZA PRECIZNO RASIPANJE
Fizičke značajke granuliranih gnojiva imaju značajan utjecaj na kvalitetu primjene tako što utječu na ponašanje granule u rasipaču i tijekom njenog kretanja kroz zrak. Ta se svojstva moraju očuvati i ne smiju se promijeniti tijekom skladištenja. Ravnomjernost i preciznost rasipanja ovisi izravno o kvaliteti gnojiva, osobito kod širokih rasipača i velikih radnih širina: gnojivo mora imati poznate i stalne fizičke značajke. Borealis L.A.T posebno pazi na kvalitetu svojih proizvoda.

Rasipanje čestica sastoji se od nekoliko faza koje uključuju velik broj parametara:

1) spuštanje gnojiva u lijevak

2) hvatanje gnojiva lopaticama

3) ubrzavanje gnojiva na lopatici

4) izbacivanje gnojiva pod određenim kutom i brzinom

5) balistički let granula gnojiva

… na pravom mjestu related desktop image … na pravom mjestu related tablet image … na pravom mjestu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
U svakom od navedenih pet postupaka fizičke značajke gnojiva imaju ključnu ulogu. Odabirom dušičnih gnojiva tvrtke L.A.T dobivate jamstvo vrhunske i stalne fizičke kvalitete!
Fizički kriteriji
Fizički kriteriji
Preciznost rasipanja
Preciznost rasipanja
Sve u jednom
Sve u jednom
Prilagođavanja rasipača
Prilagođavanja rasipača
FIZIČKI KRITERIJI
Sve fizičke značajke granuliranih gnojiva tvrtke Borealis L.A.T optimirane su za njihovu zaštitu tijekom skladištenja i omogućuju precizno i ravnomjerno rasipanje. Kombinacija svojstava Pojam fizička kvaliteta obuhvaća mnoga fizička svojstva koja utječu na rasipanje: gustoća, sferičnost, tvrdoća, prosječni promjer, distribucija veličine zrna, brzina stvaranja prašine, otpornost na reapsorpciju vlage. To znači da je fizička kvaliteta ključni uvjet! Odabirom granuliranih gnojiva tvrtke Borealis L.A.T osiguravate jamstvo visoke fizičke kvalitete.
Prilagođavanja rasipača related desktop image Prilagođavanja rasipača related tablet image Prilagođavanja rasipača related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
PRECIZNOST RASIPANJA

Pravilnost rasipanja odnosi se na primjenu jednake količine gnojiva na svim mjestima u polju. Ujednačena distribucija ovisi o ravnomjernom izlazu gnojiva iz diska te preklapanju između dva prohoda (prema van i natrag) stroja za distribuciju. Dobar profil rasipanja Za ispitivanje pravilnosti rasipanja gnojiva mjeri se stvarna doza rasutog gnojiva po projiciranoj udaljenosti te se izrađuje krivulja profila rasipanja. Pravilnost rasipanja mjeri se s koeficijentom varijacije (CV), koji kvantificira prosječno odstupanje primijenjenih doza u odnosu na prosječnu dozu i navodi se u postotku. CV je definiran u normi EN 13739 kao omjer između standardnog odstupanja i prosječne ukupne distribucije.

Što je CV manji, distribucija je bolja.

Kvaliteta distribucije obično se izražava na sljedeći način:


  • 0 % < CV < 10 % dobro
  • 10 % < CV < 15 % osrednje
  • CV > 15 % loše


Precizno rasipanje krutog gnojiva (CV < 10 %) znači da je više od 90 % granula palo na odgovarajuće mjesto! While applying 100 kg of nitrogen per hectare, that precision represents 1 gram of nitrogen per square metre to fertilize! Takva preciznost moguća je samo s homogenim gnojivima visoke kvalitete kao što su gnojiva tvrtke Borealis L.A.T.

Prilagođavanja rasipača related desktop image Prilagođavanja rasipača related tablet image Prilagođavanja rasipača related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
LOŠE RASIPANJE IMA VRLO ŠTETNE UČINKE
Neprecizno rasipanje može imati ozbiljne posljedice. Obično se primjećuje po vizualnom fenomenu „crta” ili „valova”, što označava 30 % preveliku ili premalenu dozu. Nejednaka i neprecizna distribucija gnojiva dovodi do nedostataka hranjivih tvari u biljkama i stoga do gubitka prinosa i udjela proteina te rizika od ispuštanja dušika u okoliš, kada se primijeni prevelika doza gnojiva.
VISOKA FIZIČKA KVALITETA GNOJIVA NPK+S
Visoka fizička kvaliteta također je ključna za složena granulirana gnojiva. Složene granulirane formulacije NPK+S tvrtke Borealis L.A.T pružaju kombinaciju hranjivih tvari u svakoj granuli za uravnoteženu prihranu. Kompletni sastav zadovoljava sve potrebe za hranjivim tvarima glavnih usjeva tijekom njihovog vegetativnog ciklusa.
Za razliku od miješanih gnojiva, složena se gnojiva ne odvajaju tijekom raznih radnji pri uporabi. Odvajanje dovodi do neravnomjernog rasipanja i nejednakosti u hranjivim tvarima. Razlika može biti varijacija od +/- 30 do 40 % u mješavinama s granuliranim zbijenim gnojivom. Neravnomjerno rasipanje stvara naizmjenične svijetle i tamne crte koje dovode do razlika u prinosu.
PRILAGOĐAVANJE RASIPAČA
Za osiguranje preciznog rasipanja i na taj način ravnomjerne distribucije za učinkovitu prihranu od ključne je važnosti ispravno prilagoditi rasipač. Asortimani gnojiva tvrtke Borealis L.A.T mogu se primjenjivati s najnovijim strojevima glavnih proizvođača. Informacije o porijeklu u smislu tvornice također su dostupne. Na temelju informacija navedenih na vrećama (prije broja serije) u proizvođačevim bazama podataka, porijeklo se navodi na sljedeći način: „GP” za Borealis Grandpuits „GQ” za Borealis Grand-Quevilly „OTT” za Borealis Ottmarsheim „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz” za Borealis Linz Imajte na umu da je porijeklo u smislu proizvodnog postrojenja također navedeno u pratećim dokumentima proizvoda.