Budite svjesni postojanja i distribucije phishing poruka e-pošte

Phishing poruke e-pošte kruže među primateljima dok varalice pokušavaju ostvariti pristup informacijama za koje nemaju ovlaštenje

Ovim pismom želimo vas upozoriti na potencijalne pokušaje varalica koji žele manipulirati informacijama kako bi se okoristili financijskim transakcijama. Imitira se komunikacija strana s kojima se dopisujete kako bi se ostvario pristup informacijama o plaćanju.


Molimo vas da uvijek vrlo pažljivo provjerite je li adresa domene pošiljatelja ispravno napisana. Varalice koriste iznimno sofisticirane metode za falsificiranje adresa. Jedina izvorna adresa domene društva Borealis je sljedeća: @borealisgroup.com i @lat-news.com (samo za biltene).


Radi izbjegavanja štete koja može nastati zbog phishing poruka e-pošte, molimo vas da se pridržavate sljedećih preporučenih praksi pri korištenju e-pošte:

  • potvrdite identitet pošiljatelja prije nego odgovorite na zahtjeve iz poruka e-pošte
  • nemojte preuzimati ili otvarati privitke ili kliknuti na poveznice u poruci e-pošte ako niste sigurni da su autentične i ako sumnjate da mogu biti prijevarne.
  • Nemojte odgovarati na tekstualne poruke ili poruke e-pošte koje zahtijevaju osobne osjetljive podatke osim ako ne možete potvrditi da dolaze od društva Borealis.
  • Nemojte davati nikakve privatne podatke.
  • Ako primite sumnjivu poruku e-pošte, trebali biste blokirati pošiljatelja i izbrisati poruku e-pošte kako biste zaustavili daljnje pokušaje.
  • Posavjetujte se sa svojim IT odjelom o bilo kakvim pokušajima phishinga.


Borealis vrlo ozbiljno shvaća informacijsku sigurnost i moli vas da budete oprezni kako biste spriječili prijevaru.

Ako primite bilo kakve sumnjive poruke e-pošte s falsificirane adrese domene koja je slična adresi društva Borealis, smjesta obavijestite svoje osobu za kontakt u društvu Borealis.