Uredba o eksplozivnim prekursorima (EU) 2019/1148

1. veljače 2021. na snagu je stupila prilagođena verzija europske uredbe koja se odnosi na marketing i upotrebu eksplozivnih prekursora (EPR uredba (EU) 2019/1148). Kako bi se pridržavao ovog zakonodavstva, Borealis bi želio podijeliti s vama korake koji se moraju izvršiti kako bi se zajamčila nesmetana isporuka vaših narudžbi.

EPR uredba utvrđuje različite načine rada s materijalima navedenima u Aneksu I ili Aneksu II. Popis relevantnih Borealis EPR materijala koji se odnose na Prilog I potražite po zemljama: 


Provjera prilikom prodaje


Zahtjev EPR propisa je da svi kupci koji kupuju EPR materijale iz Aneksa I moraju ispuniti upitnik za provjeru. Stoga Borealis traži da svi njihovi kupci moraju ispuniti i vratiti upitnik koji se nalazi u Prilogu IV. To uključuje informacije o:

  • status profesionalnog korisnika ili gospodarskog subjekta
  • namjena naših EPR materijala
  • ovlašteni kupci i dokaz o identitetu
  • potpis


Popunjeni upitnik mora se vratiti na implementation.EPlegislation@borealisgroup.com zajedno sa:

  • skenirana kopija osobnih dokumenata (obje strane) za sve imenovane i registrirane kupce. (Prihvaćeni identifikacijski dokumenti su osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola.)


EPR uredba zahtijeva da se ovaj postupak mora ponoviti svakih 12 mjeseci. Godišnje ažuriranje ovisiti će o datumu potpisa navedenom na vašem trenutnom upitniku. Unaprijed ispunjeni upitnik koji uključuje portfelj proizvoda Borealis za vašu zemlju dostupan je slijedeći ovu vezu.


Annex IV HR Fertilizers.pdf


Sva dostavljena dokumentacija pohranit će se sigurno u skladu s GDPR zahtjevima i obvezama. Identifikacijski će se dokumenti sigurno čuvati 18 mjeseci.

Sve izdane licence za određene materijale (npr. Dušična kiselina) također se prikupljaju i pohranjuju u skladu s tim.

Potvrda prilikom isporuke

Kako bi osigurao da se naši EPR materijali dostavljaju na adresu navedenu u dokumentu o isporuci, Borealis zahtijeva puno ime i potpis osobe koja prima EPR materijale na dokumentu o isporuci.

Ne možemo obraditi nikakve promjene na adresi za isporuku nakon što se EPR materijal utovario na prijevozno sredstvo u našoj tvornici ili skladištu.

Sumnjive transakcije, krađa ili nestanak

Svo osoblje u tvrtki Borealis sudjeluje u obveznoj obuci o sumnjivim transakcijama, krađi ili nestanku EPR materijala, kao i procesu kontaktiranja nadležnih državnih vlasti u roku od 24 sata od otkrivanja.

U slučaju da morate podnijeti izjavu nacionalnom tijelu u vezi s bilo kojom istragom koju ste započeli u vezi sa sumnjivim transakcijama, krađom ili nestankom Borealis EPR materijala, Borealis ljubazno traži da ih odmah obavijestite.

Popis nadležnih tijela za pristup Nacionalnim kontakt točkama.