Savjeti za primjenu

PRIMJENA KRUTOG GRANULIRANOG GNOJIVA

Ispravna primjena gnojiva sastoji se od distribucije gnojiva što je moguće preciznije, ravnomjernije i ujednačenije po polju s pomoću rasipača gnojiva. Rasipač može biti centrifugalni, pneumatski ili s klatećom cijevi.

  • Kod centrifugalnog rasipanja ili rasipanja s klatećom cijevi rotirajući disk ili oscilirajuća cijev pokreću gnojivo, što se naziva široko rasipanje.
  • Kod pneumatskog rasipanja uređaj za rasipanje je vodilica koja se puni mehanički, a granule se pokreću pneumatski. Najčešće korišten sustav u Francuskoj jest centrifugalno rasipanje. U tom slučaju granule gnojiva ispadaju iz lijevka u rotirajući disk, koji ima lopatice koje ubrzavaju protok granula. Granule se zatim izbacuju velikom brzinom dalje od diska i bacaju na obje strane podnožja redova.


Za uspješno raspršivanje potrebno je obratiti pozornost na sljedeće

  • prilagodbu rasipača gnojiva
  • tlo i vremenske uvjete tijekom rasipanja (slab vjetar, suho tlo bez brazdi)
  • odabir gnojiva s odgovarajućim fizičkim značajkama.

Rasipanje centrifugalnim rasipačem ima dvije vrste distribucije:

• u smjeru kretanja traktora (što ovisi o udaljenosti izbacivanja).

• u smjeru okomitom na kretanje (poprečni smjer).

U poprečnom smjeru distribucija značajno varira: količina gnojiva manja je na krajevima širine.

Zbog toga, od ključne važnosti je preklapanje širina u oba smjera radi primjene potrebne doze. Ravnomjerno rasipanje gnojiva stoga ovisi o pravilnom preklapanju širina gnojidbe:

• u smislu lokacije, s odgovarajućim područjem preklapanja

• u smislu doze: doza na izlazu + doza na povratku = 100 % doze


U smjeru kretanja traktora varijacija je distribucije niska ili čak ne postoji te ovisi o varijaciji brzine kretanja traktora.

PRILAGOĐAVANJE RASIPAČA
Strojevi za rasipanje gnojiva moraju se prilagoditi za pojedino gnojivo na prethodno određenu radnu širinu. Prilagođavanja rasipača navedena su u knjizi za prilagođavanje ili na internetu (brzina, visina, kut lopatica itd.). Važne varijable Izlaz: izlaz = doza u kg/ha x radna širina x brzina kretanja Radna širina: udaljenost između dva susjedna prohoda rasipača. To je također udaljenost između točki preklapanja između prohoda. Širina je u porastu: npr. u Francuskoj, na velikim površinama usjeva (strne žitarice, kukuruz, uljana repica, šećerna repa i krumpir), širina je porasla s prosječna 24 metra 1995. na 28 metara 2005. godine, s trendom porasta do 36 metara ili čak i više. (izvor COMIFER-2009) Poljoprivrednik se mora uvjeriti da je stroj za rasipanje gnojiva prikladan za potrebnu širinu te odabrati odgovarajuće gnojivo. Gnojiva nemaju jednaka svojstva rasipanja, a ona ovise o odabranoj širini.