ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Logistics

Throughout Europe, we ensure various modes of transportation for our products. By road or by train, from ammonia to urea solution, safety is Borealis L.A.T’s first priority. Thanks to our plants location network and our dedicated supply team fully oriented to customers, flexibility and proximity provide the best-tailored made solution.