ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Urea solution

TECHNICAL AQUEOUS SOLUTION
Urea is available as a liquid solution in different concentrations of 32.5%, 40% and 45%. It is used in NOx reduction and as a nutrient component in organic wastewater treatment plants. For sales and technical enquiries, please contact us.
Urea solution related desktop image Urea solution related tablet image Urea solution related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ