ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Urea ammonium nitrate (UAN) solution

TECHNICALLY PURE LIQUID
Urea Ammonium Nitrate solution has a nitrogen concentration of 30%. This product is essentially used as a hardening agent for resins and is delivered in bulk. For sales and technical enquiries, please contact us.
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ