ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Nitric Acid

TECHNICALLY PURE LIQUID

Nitric acid is a raw material, which covers versatile industrial uses:

  • Cleaning agent in dairies, distilleries
  • Fertilizer production
  • High purity mineral salts
  • Electronic chemicals
  • Laboratory reagent
  • Textures agent…

The product is available in many concentrations from 53% up to 69%. Nitric acid is delivered in tank trucks and on-demand RTC (Rail Tank Cars). For sales and technical enquiries, please contact us.

ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ