ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Urea technical

TECHNICAL PRILLS
Urea is a synthetically produced organic compound of ammonia and carbon dioxide. Urea technical is used as feedstock in different industrial processes such as melamine production, glues and resins for particleboard manufacturing and as a NOx reduction agent. Borealis L.A.T supplies technical urea in prilled form. It is available in bulk, bags and in big bags. For sales and technical enquiries, please contact us.
ΠΕΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ